880

ปอยส่างลอง...ประเพณีแห่งศรัทธาของคนไต (1)

"บันทึกวัฒนธรรม" ด้านประเพณีอันงดงามในครั้งนี้ ทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำมาไกลถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งชาวเมืองส่วนมากเป็นชาวไทยใหญ่ เรียกขานตัวเองว่า กุนไตโหลง หรือเรียกสั้นๆกันว่า ไต กุนไต หรือคนไต ชาวไทยใหญ่เป็นชนชาติเก่าแก่ อยู่บนที่

หญิงไทย 880 ท่องเที่ยว, สารคดี/บทความ
บ้านของผู้หญิงที่หลงรักการปลูกผัก
ไม่ว่าสิ่งที่เรารักจะเป็นอะไร... อ่านต่อ
หญิงไทย 880
ตักบาตร "พระอุปคุต" เพ็ญพุธเที่ยงคืน ที่เมืองแพร่
กลุ่มจังหวัดน่าน-แพร่-อุตรดิตถ์... อ่านต่อ
หญิงไทย 880
สวนครัวทำเนียบขาว
ณ ทำเนียบขาว วอชิงตันดีซี 26 มีนาคมที่ผ่านมา... อ่านต่อ
หญิงไทย 880

Pages