สูงโย่ง.

ร้าน "จันกะผัก" ของคนรักผัก

ประมาณ 4 กิโลเมตรก่อนถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เราเห็นป้ายชื่อร้าน "จันกะผัก" อักษรหลากสีสันบนแผ่นไม้ขาวสะอาดตา ตั้งอยู่ด้านหน้าของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เ

หญิงไทย 935 อาหารการกิน