สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

กรมศิลปากรนำชมเมืองพระราชาราชบุรี
ไหว้พระที่วัดมหาธาตุวรวิหาร-วัดเขาเหลือ-วัดบางกะพ้อม-วัดบางแคใหญ่
"พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า... อ่านต่อ
หญิงไทย 932
กรมศิลปากรนำชมเมืองพระราชาราชบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
ด้วยคำขวัญจังหวัดราชบุรี "... อ่านต่อ
หญิงไทย 930