ไฟส่องทาง 2

ไฟส่องทางเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ สำนักพิมพ์เพื่อนดี เมื่อ กฤษณา อโศกสิน มอบหมายด้วยความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดพิมพ์บันทึกจากประสบการณ์ชุดสำคัญนี้ เช่นเดียวกับความภูมิใจเมื่อ นิตยสาร สกุลไทย รายสัปดาห์ ได้เริ่มตีพิมพ์คอลัมน์ที่ชื่อว่า "ไฟส่องทาง" มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเวลาถึง ๔ ปีเต็ม กฤษณา อโศกสิน ได้ใช้เวลา ๔ ปีของเธออย่างเต็มความหมาย ในฐานะของผู้แทนนักเขียนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญของประเทศ เธอได้เรียนรู้ทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง กับบุคคลในวงการต่างๆ เมื่อวันเวลาผ่านไป... "ไฟส่องทาง" กลายเป็นคอลัมน์ที่ให้ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการหลายแขนง กฤษณา อโศกสิน พยายามสรรหาความรู้ด้านอื่นๆมาบรรจุไว้เท่าที่สามารถจะทำได้ โดยย่อยจากยากไปสู่ง่าย ผสมผสานกับวิธีการด้านวรรณศิลป์ เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถติดตามด้วยความเข้าใจ และเพลิดเพลิน เหยาะเติมเกร็ดที่เป็นเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวไว้บ้าง เพียงพอที่จะพักผ่อนหย่อนอารมณ์สบายๆ ไม่ตรึงเครียดเหมื่อนอ่านตำรา

ราคาขาย: ฿250.00
ราคาเต็ม: ฿250.00
นักเขียน: กฤษณา อโศกสิน
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี