หน้าต่างนางฟ้า

วรรณกรรมสำหรับเยาวชน ที่อธิบายถึงเรื่อง "สมาธิ" ซึ่งผู้เขียนใช้กลวิธีสร้างตัวละครคือเด็กหญิงข้าวหอมและผองเพื่อนขึ้นมา แล้วให้ผจญภัยไปในโลกแห่งจินตนาการอันน่าพิศวง เป็นการส่ง 'สาร' สำคัญแก่เด็กๆที่น่าทึ่ง มีความลุ่มลึกทางสติปัญญา ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์

ราคาขาย: ฿235.00
ราคาเต็ม: ฿235.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี