ฟ้าครึ้ม

Author: 
นิวเฟสรี่
ประเภท: 
เรื่องสั้น

ตัวละคร
เวฬุตา
ธารเทพ
ภัสวี
ทวีป
แล้วเนื้อเรื่องจะตามมาที่หลังค่ะ