เหตุใดมะเร็งจึงเกิดขึ้นได้ทั่วไป?

ยลยินอินเทอร์เน็ต

บทความในบีบีซี ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกโดยทั่วไป คือ Why is cancer so common? หรือเหตุใดโรคมะเร็งจึงเกิดขึ้นได้ทั่วไป? ซึ่งเป็นคำถามที่หลายๆคนอยากหาคำตอบ ทำให้รู้ถึงธรรมชาติของโรคนี้ และควรจะมีความคิดที่ถูกต้องว่าจะทำอย่างไรกับโรคนี้ หรือข้อที่ควรเข้าใจ ข้อที่ควรหลีกเลี่ยง ข้อที่ควรทำทั้งการหลีกเลี่ยงที่จะเป็น ข้อที่ควรปลงได้เมื่อเป็นแล้ว และโอกาสที่จะอยู่รอดเป็นต้น

ในสหราชอาณาจักรทุกๆปีจะพบว่าประชาชนนับเป็นพันๆคนที่ได้รับการวินิจฉัยจากนายแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง โรคมะเร็งมิได้เป็นโรคแบบเดียวเหมือนกันหมด แต่มีมะเร็งหลายประเภท และแต่ละประเภทมีอาการที่แตกต่างกันไปนับได้ตั้งแต่ ๒๐๐ แบบขึ้นไป ซึ่งจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคและหาวิธีการรักษาที่เหมาะกับมะเร็งในแต่ละประเภทด้วย

โรคมะเร็ง เริ่มต้นจากเซลล์ของร่างกายเริ่มเกิดฟักตัวเพิ่มตัวเองมากขึ้นจนร่างกายไม่สามารถควบคุมการเพิ่มตัว เกิดเป็นเนื้อร้าย หรือ abnormal cell ในอวัยวะร่างกาย เมื่อเซลล์ร้ายรวมกันเป็นกลุ่มก้อนกลายเป็นเนื้อร้าย ที่รู้จักกันเรียกว่า เนื้องอก (tumour)

หากเซลล์เนื้อที่มาจากเนื้องอกไม่ขยายตัวต่อไปแสดงว่าเนื้องอกนั้นเป็นเซลล์ดีและสามารถตัดออกไปได้โดยไม่เกิดผลข้างเคียง หากแต่เมื่อตัดแล้วเซลล์ตรงนั้นสามารถรุกไปสู่เซลล์ข้างเคียงที่ยังดีได้ก็แสดงโรคมะเร็งได้แผ่กระจายตัวไปตามส่วนร่างกายอื่นผ่านเส้นเลือดหรือระบบหลอดน้ำเหลือง ทำให้เกิดเนื้อร้ายขยายตัวใหญ่ขึ้น แสดงว่าเป็นมะเร็งเนื้อร้ายที่มีฤทธิ์ เซลล์ของเนื้อร้ายมะเร็งจะแผ่ขยายตัวหากเนื้องอกนั้นไม่ได้รับการเยียวยารักษา

เว็บไซต์ในประเทศไทย www.nci.go.th กล่าวว่า มะเร็ง คือกลุ่มของโรคที่เซลล์เจริญ (แบ่งตัว) อย่างผิดปกติ การที่เซลล์เปลี่ยนสภาพจากปกติ จะทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมวัฏจักรการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายได้ เกิดการรุกรานเนื้อเยื่อข้างเคียง หรืออาจแพร่กระจายไปยังที่อื่นๆ (หรือที่รู้กัน คือ การแพร่กระจายของเนื้อร้าย ลักษณะทั้ง ๓ ประการที่กล่าวนี้ ถือว่าเป็น "คุณสมบัติ" ของ "เนื้อร้าย" ซึ่งต่างจาก "เนื้องอก" ซึ่งไม่ร้ายแรงเพราะจะไม่มีการรุกราน หรือแพร่กระจาย และขนาดจะไม่เพิ่มขึ้น มะเร็งทั้งหมดยกเว้นมะเร็งเม็ดเลือดขาว จะมีลักษณะเป็น "ก้อนเนื้อ"

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

ทุกคนทราบดีว่าในเซลล์ของมนุษย์จะมีเซลล์พันธุกรรมที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ ที่มีรหัสเจเนติก หรือรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ หากดีเอ็นเอ นี้ถูกทำลาย การสั่งการต่างๆไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายจะผิดเพี้ยนไป เมื่อเซลล์ดีเอ็นเอนี้แยกตัวเองกระจายออก เพื่อสืบพันธุ์ต่อไป จึงมีการเรียกช่วงนี้ว่าเป็น การมีมิวเทชั่นของเซลล์เกิดขึ้นตรงจุดนี้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคมะเร็ง

สถิติการวิจัยด้านโรคมะเร็งในสหราชอาณาจักร พบว่ามีผู้เป็นโรคมะเร็งรูปแบบใดแบบหนึ่งในชีวิต ถึงหนึ่งในสามคน จะมีการเป็นมะเร็ง ในปี ๒๕๕๓ มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งจำนวน ๓๒๔,๕๗๙ คน ในสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงผู้ที่เป็นมะเร็งผิวหนัง

ทฤษฎีเกี่ยวกับมะเร็งที่ยังถกเถียงกันไม่จบอยู่ที่ว่า ทำไมโรคมะเร็งจึงยากที่จะหยุดยั้งได้? นั้น เนื่องจากการรักษามักเสี่ยงที่จะทำลายเซลล์ของร่างกายที่ยังดีลงไปด้วย และหลายคนได้เพ่งไปถึงอิทธิพลของการที่โรคสามารถสืบต่อกันทางกรรมพันธุ์หรือตัวยีนของมนุษย์

ศาสตราจารย์พอล เดวีส์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐอริโซนา เชื่อว่าการรักษามะเร็งอาจต้องย้อนยุคไปถึงชีวิตมนุษย์แบบมัลติเซลลูลา (multi-cellular life) ซึ่งสามารถดำรงชีวิตโดยไม่ต้องบังคับการขยายตัวของเซลล์

การรักษาโรคมะเร็ง มีวิธีปฏิบัติหลายวิธี ในเว็บไซต์ที่กล่าวถึงในกรณีของประเทศไทย มีการใช้วิธีผสมผสาน ประกอบด้วย ศัลยกรรม (ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก รวมทั้งต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้างๆ) ใช้รังสีรักษา (ฉายแสงบริเวณที่มีเซลล์มะเร็งอยู่) เป็นการรักษาแบบเฉพาะที่ เช่นเดียวกับวิธีศัลยกรรม ใช้เคมีบำบัด (การรักษาหรือการทำลายเซลล์มะเร็งทั้งที่ต้นตอและที่กระจายตัวอยู่ ไปตามทางเดินน้ำเหลือง กระแสเลือด หรืออวัยวะอื่นของร่างกาย) เป็นการรักษามะเร็งแบบทั้งตัวของผู้ป่วย โดยการรับประทานยาที่มีความสามารถในการฆ่าหรือทำลายเซลล์มะเร็ง หรือฉีดยาทางหลอดเลือดดำหรือแดง เป็นต้น การรักษาโดยการใช้ฮอร์โมน เนื่องจากมะเร็งบางชนิดไวต่อการรักษาด้วยฮอร์โมน หรือรักษาด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดไป มะเร็งที่สามารถรักษาหายได้มีประมาณ ๑๑ ชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งหลังโพรงจมูก เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดจะหาดูได้จากเว็บไซต์ที่อ้างถึง

ข้อมูล : ข่าวอินเทอร์เน็ต บีบีซี และ www.nci.go.th (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)