ชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

รายงานพิเศษ

นับเป็นความปลาบปลื้มประทับใจที่ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสอันดียิ่ง กับงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ซึ่งถือเป็นที่สุดแห่งชีวิตของปวงชนชาวไทยที่จะได้ชื่นชมความงดงามนี้อีกครั้งนับจากปี 2549 และปี 2550

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส นำโดย วิลาสินี พุทธิการันต์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ ได้มอบประสบการณ์สุดประทับใจแห่งแผ่นดินสยาม ให้กับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ชำนาญการ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ร่วมบรรยายพิเศษถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อเป็นเกร็ดความรู้ และความเพลิดเพลินแก่ผู้ชม ณ ร้านเวณิส วาณิช ท่าน้ำมหาราช บรรยากาศในงานคลาคล่ำไปด้วยความปลาบปลื้มใจของบรรดาลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด อาทิ คุณหญิงทรงสมร-พ็ญสุภา คชเสนี พล.ต.ต.อังกูร-สุพัฒนา อาทรไผท พิมสวาท วัฒนศิริโรจน์ ช่อพิภพ โอสถานุเคราะห์ วลีรัตน์ สิงคิวิบูลย์ อุปพร-สุดถนอม-อัญจิฎา กรรณสูต และ พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา เป็นต้น ที่ได้รับชมในจุดรับชมที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุด สามารถมองเห็นขบวนเรือได้ครบ และทุกท่านยังได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการพร้อมใจกันลงนามถวายพระพรแบบดิจิตอล ก่อนที่จะชื่นชมความงดงามแห่งสายน้ำไปพร้อมๆกัน

เป็นประสบการณ์ที่ได้สัมผัสถึงความวิจิตรงดงามแห่งสายน้ำที่ยิ่งใหญ่ ในหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ และเป็นอีกความทรงจำงดงามที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป...