"ตำลึงทอง" สมุนไพรคุณค่าเทียบเท่าทอง

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เชิญชวนประชาชนให้พบกับสมุนไพร "ตำลึงทอง" ที่มีสรรพคุณสร้างความแข็งแรง โดยผู้แทนคณะกรรมการบริหาร ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ให้สัมภาษณ์ถึงคุณประโยชน์ ซึ่งสมุนไพร ตำลึงทอง เพชรสังฆาต ร้อยข้อ หรือ ต่อกระดูก นั้น คนไทยรู้จักใช้บำรุงร่างกาย บำรุงกระดูก รักษากระดูก ข้อเสื่อม ปวดข้อ ปวดเข่า ริดสีดวงทวาร และมะเร็ง มาเป็นเวลาช้านานแล้ว

จากการเก็บข้อมูลกับหมอยาพื้นบ้าน พบว่าในอดีตเคยมีน้ำเพชรสังฆาตขาย ในลักษณะเดียวกับน้ำเก๊กฮวย เพื่อใช้ในการบำรุงสุขภาพ แก้หวัด แก้ไอ และแก้ร้อนใน ปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ใช้เพชรสังฆาตบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร ทดแทนยาแผนปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเอง ก็ไม่มียาแผนปัจจุบันรักษา เพราะใช้เพชรสังฆาตทดแทน เนื่องจากราคาถูกกว่ายาแผนปัจจุบัน 3-5 เท่า ไม่เฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเท่านั้น โรงพยาบาลอื่นๆอย่างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โรงพยาบาลอู่ทอง และโรงพยาบาลพล ก็ใช้มาตั้งนานเช่นกัน

สำหรับในตลาดโลกพบว่า เพชรสังฆาตได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีงานวิจัยที่น่าสนใจ เกี่ยวกับเพชรสังฆาตมากมาย อาทิ ด้านการต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มการเผาผลาญพลังงาน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ และเพิ่มมวลกระดูก โดยเฉพาะการเพิ่มมวลกระดูกนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะในปัจจุบันพบว่า หญิงไทยอายุ 40 ปีมากกว่าร้อยละ 20 มีกระดูกพรุนบริเวณสันหลังส่วนเอว ขณะที่ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 30 จะมีความสูงลดลง เพราะบริเวณกระดูกสันหลังทรุดตัว อันเนื่องมาจากโรคกระดูกพรุน

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบอีกว่า ในอีก 40 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มว่า จะมีผู้ป่วยที่กระดูกพรุนเพิ่มขึ้นเป็น 6.3 ล้านคน ในส่วนของการรักษาพยาบาลพบว่า ในสถานพยาบาลของรัฐ มีการจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน สูงมากเป็นอันดับ 2 และส่วนมากเป็นยานำเข้าทั้งนั้น ถ้าหากมีการศึกษาวิจัยต่อยอดความรู้จากภูมิปัญญาไทย ที่มีการใช้เพชรสังฆาตเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูก ก็จะช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการรักษาในประเทศ และส่งออกต่างประเทศต่อไป

สำหรับในประเทศอินเดีย ใช้เพชรสังฆาตสมานกระดูก เพิ่มมวลกระดูก แล้วก็มีการศึกษาวิจัยต่อยอด จนมีผลิตภัณฑ์ขายไปทั่วโลก ปัจจุบันในประเทศไทย ก็เริ่มมีการศึกษาวิจัยเช่นกัน โดยจากการวิจัยเบื้องต้นของ รศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เพชรสังฆาตมีแนวโน้ม ที่จะเพิ่มมวลกระดูกได้

หากท่านใดมีความสนใจเชิญเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชน ด้านการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องของสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ณ มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทรศัพท์ 0-3721-1289 ได้เลยค่ะ