แปลงผ้าพันคอเป็นเสื้อพันกาย

walk in closet

 

	เมื่อได้กล่าวถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายลวดลายบาโร้คที่กลับมาอยู่ในกระแสความนิยมอีกครั้งแล้ว 
ทำให้หวนนึกถึงเครื่องแต่งกายของคุณสาวๆชิ้นหนึ่งที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต
 นั่นก็คือ ผ้าพันคอลวดลายบาโร้คที่มีลักษณะเป็นผืนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เนื้อผ้าลื่นมันเงางาม 
แต่ในปีนี้จะเอาผ้าพันคอมาใช้อย่างธรรมดาๆคงจะไม่เปรี้ยวจี๊ดจับใจสาวๆ 
เรามาลองดัดแปลงผ้าพันคอผืนงามให้กลายเป็นเสื้อแบบเก๋ๆสวมใส่โชว์ไอเดียกันดีกว่า

	แบบที่ ๑ "ห่มกายสะพายเฉียง" 
	๑. พับมุมใดมุมหนึ่งของผ้าให้ได้ตามรูปที่ ๑

	๒. นำผ้าพันคอผืนนั้นขึ้นพาดบนลำตัวโดยให้ด้านที่พับมุมอยู่ใต้วงแขนข้างด้านใดด้านหนึ่ง (รูปที่ ๒)

	๓. นำมุมผ้าที่พาดผ่านด้านหน้าข้ามไปผูกกับตำแหน่ง ก. (แสดงอยู่ในรูปที่ ๑) ที่ด้านหลัง (รูปที่ ๓)

	๔. ดึงชายผ้าที่เหลืออยู่ที่ด้านล่างมาผูกกันที่ด้านข้างลำตัว (รูปที่ ๔) 

	๕. จัดการเรียงตัวของผ้าให้เหลื่อมซ้อนสวยงามตามความต้องการ (รูปที่ ๕) 

	แบบที่ ๒ "คล้องคออวดแผ่นหลัง"
	๑. นำผ้าพันคอผืนสี่เหลี่ยมจัตุรัสลวดลายบาโร้คที่คุณชอบมาหนึ่งผืนมาพับครึ่งแนวทแยงมุม 
แล้วผูกมุมผ้าทั้งสองเข้าด้วยกัน (รูปที่ ๖)

	๒. สวมผ้าพันคอที่ผูกปมแล้วไว้ที่คอ โดยพยายามจัดให้ผ้าพันคอยังคงเป็นรูปสามเหลี่ยม (รูปที่ ๗)

	๓. นำปลายมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมอ้อมลำตัวไปผูกไว้ด้วยกันที่ด้านหลัง (รูปที่ ๘) 
ซึ่งคุณสาวๆจะผูกแบบให้ผ้าพันคอรัดแนบลำตัวหรือผูกแบบให้ผ้าทิ้งตัวแบบหลวมๆก็ได้ (รูปที่ ๙)


		แบบที่ ๓ "สองลายพรางกาย"
	๑. นำผ้าพันคอลวดลายที่ชอบ ๒ ผืน ควรมีขนาดที่เท่ากัน 
มาผูกปลายข้างหนึ่งไว้ด้วยกัน (รูปที่ ๑๐)

	๒. คล้องผ้าที่ผูกแล้วไว้ที่คอ โดยให้ปมที่ผูกไว้อยู่ด้ายหลังของลำคอ
 ผ้าพันคอส่วนที่พาดมาหน้าลำตัวนั้นจัดวางให้เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยให้ฐานของสามเหลี่ยมหันเข้าหากัน (รูปที่ ๑๑)

	๓. ใช้ผ้าตำแหน่งที่ตรงกับสะดือของผู้สวมใส่ผูกปมไว้ด้วยกัน (รูปที่ ๑๒)

	๔. นำปลายมุมผ้าที่เหลือ (ส่วนที่ห้อยลงมา) อ้อมกลับไปผูกไว้ด้วยกันที่ด้านหลัง (รูปที่ ๑๓)

	๕. จัดความเหลื่อมซ้อนของผ้าให้สวยงามดังใจต้องการ (รูปที่ ๑๔)

	เพียงเท่านี้คุณก็จะได้เสื้อลวดลายสวยมงามตัวใหม่โดยที่ไม่ต้องควักกระเป๋าให้สิ้นเปลือง
 แถมผ้าพันคอก็ยังนำกลับมาใช้ได้อีก ฝากไว้สำหรับสาวๆที่กลัวจะ "โป๊" เกินไปแต่ใจก็อยากสวย
​ คุณสาวๆสามารถสวมเสื้อเกาะอกที่มีลักษณะคล้ายผ้าแถบในสมัยโบราณไว้ด้านในก่อนก็ได้ 
เพื่อความสวยแบบอุ่นใจไม่ต้องกลัวใครมากระตุกผ้าหลุด