จาก “รถพระที่นั่งติดหล่ม” สู่“โครงการสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมงคล”

เนื่องในโอกาส ๗๐ ปีแห่งการขึ้นครองราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๗๐ ปี แห่งพระบารมีปกเกล้าฯ

เมื่อ พ.ศ. 2495 ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ พระตำหนักวังไกลกังวล หัวหิน เช้าวันหนึ่ง รถยนต์พระที่นั่งไปถึง "บ้านห้วยมงคล" แล้วไปตกติดหล่ม ลุงรวย งามขำ เกษตรกรพร้อมเพื่อนบ้านได้เข้ามาช่วยเหลือโดยไม่ทราบว่าเจ้าของรถที่ขับมาติดหล่มอยู่นั้นเป็นใคร ภายหลังเมื่อเจ้าของรถลงมา จึงนึกได้ถึงคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านว่า "พระเจ้าอยู่หัว" กับ "สมเด็จพระราชินี" จะเสด็จพระราชดำเนินมาที่หัวหิน

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ได้รับสั่งถามถึงปัญหาของหมู่บ้าน และทรงทราบว่าสิ่งที่ชาวบ้านห้วยมงคลต้องการมากที่สุดคือ "ถนน" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นโครงการแรก นั่นก็คือ โครงการสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมงคล ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดารในชนบท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสเล่าย้อนหลังเอาไว้มีความตอนหนึ่งว่า

เราเข้าไปนั้น เพิ่งปี 2495 หรือ 2496 เพิ่งได้รถบูลโดเซอร์ แล้วเอารถไปให้ค่ายนเรศวรให้สร้างถนนไถเข้าไปถึงห้วยมงคล ซึ่งเดี๋ยวนี้ห้วยมงคลเรื่องเล็ก 20 นาทีก็ถึง”

ถนนสายนี้ได้นำความสุขมาสู่ราษฎรในหมู่บ้าน ซึ่งก่อนหน้านี้การเดินทางจากหมู่บ้านห้วยมงคลเข้าไปในตัวเมืองหัวหินมีความลำบากยากเข็ญมาก ถึงแม้ระยะทางจะไม่ไกล แต่การเดินทางก็ทุลักทุเลเต็มที ชาวบ้านต้องบรรทุกกล้วย ข้าวโพด และพืชผักใส่เกวียน ไปขายในเมืองหัวหิน บ้านไหนพอมีอันจะกิน ก็ใช้รถจิ๊ปเก่าๆ ถ้าไม่ปั่นจักรยานก็เดิน ต้องใช้เวลาเดินทาง 2 วัน 2 คืน 

หลังจากการสร้างถนน ประชาชนสามารถนำผลิตผลจากอาชีพเกษตรกรรมออกไปจำหน่ายได้เป็นผลดี การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในด้านต่างๆ มีความสะดวกเนื่องด้วยมีถนนเป็นทางสัญจรที่อำนวยประโยชน์นานัปการ ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา และมีความเจริญติดตามมาหลายด้าน 

โครงการสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมงคล” นับเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวโครงการแรกและต่อเนื่องมาสู่โครงการในพระราชดำริอีกนับมากมายเหลือคณานับ เพื่อ”ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”