มุมหนังสือ

ละครฉากสุดท้าย โดย สันติธร วินิจฉัยกุล

นวนิยายที่แสดงบริบททางการเมืองกับสังคมไทยในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 คนกลุ่มหนึ่งยึดถือระบบปกครองเดิมและพยายามปกป้องไว้ด้วยชีวิต อีกพวกมาพร้อมอุดมการณ์แนวคิดใหม่ที่ว่า ประชาชนควรมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ ทว่าคำตอบของละครการเมืองและละครชีวิตเรื่องนี้ยังหาได้มีจุดจบไม่...จวบจนปัจจุบัน (สำนักพิมพ์ทรีบีส์ ราคา 170 บาท)

บันทึกของแผ่นดิน 1 หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

ผู้เขียน...ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ตั้งใจให้คนเกิดความรักในสมุนไพร ทั้งมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในภูมิปัญญาไทย ที่สำคัญต้องการให้คนไทย รู้จักนำพวก หญ้า ยา สมุนไพรใกล้ตัว มาใช้ดูแลสุขภาพตัวเอง โดยที่หนังสือสมุนไพรเล่มนี้ มิใช่ตำราทางด้านวิชาการ แต่เป็นการบันทึกจากการเห็น การสัมผัส การได้ชิม หรือได้แลกเปลี่ยนพูดคุย กับหมอยาพื้นบ้านตามภาคต่างๆ ทั้งมีการอ่านและค้นคว้าเพิ่มเติม จนกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ (มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทร.0-3721-3629 0-3721-3610)

บันทึกของแผ่นดิน 2 ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

หนังสือที่เกิดจากการบันทึก ของ...ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ซึ่งต่อเนื่องจากหนังสือเล่มก่อน คือ บันทึกของแผ่นดิน 1 หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว แต่ภายในหนังสือเล่มนี้ จะเน้นเรื่อง ผักเป็นยารักษาชีวิต เป็นหลัก โดยผู้เขียนอยากแบ่งปันสิ่งที่ได้รับรู้ ยิ่งปัจจุบันพืชผักแทบไม่เห็นแล้ว แต่กลับเจอวางขายในตลาดท้องถิ่นบางแห่ง เช่น ผลอ่อนตำลึง รากพลูคาว ต้นว่านค้างคาวดำ ยอดส้มป่อย ซึ่งคิดว่า คนคอเดียวกันต้องชื่นชอบเป็นแน่ และต้องขอย้ำอีกครั้งว่า หนังสือเล่มนี้...ไม่ใช่ตำรายาด้านสมุนไพร หรือตำราทางด้านวิชาการ (มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทร.0-3721-3629 0-3721-3610)

บันทึกของแผ่นดิน 3 พืชหอม เป็นยา โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

พืชหอม ได้แนบแน่นอยู่ในวิถีของคนไทย แล้วยังมีคุณประโยชน์มากมาย ซึ่งได้ประคับประคองชีวิตของผู้คน ให้เป็นปกติสุขมาตั้งแต่ในอดีต โดยแนวการเขียนหนังสือเล่มนี้ ก็เหมือนกับหนังสือ 2 เล่มแรก คือ เป็นบันทึกจากการเดินทางของผู้เขียน ที่เข้าไปต่อความรู้กับพ่อหมอแม่หมอยาพื้นบ้าน จึงมีความรู้สึกนึกคิด กลั่นกรอง และมีทัศนคติ แทรกเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา ซึ่งการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ได้ใช้ภาษาหรือคำเรียกที่ใช้กันอยู่ในท้องถิ่น อย่างชื่อของสมุนไพร (มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทร.0-3721-3629 0-3721-3610)

บันทึกของแผ่นดิน 4 สมุนไพร ยากำลัง โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

สมุนไพรยากำลัง ที่นำมาเสนอในเล่มนี้ ผู้เขียน...ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร พยายามให้ครอบคลุมยากำลัง สำหรับในทุกเพศและทุกวัย โดยสมุนไพรสำหรับเด็ก...จะมีอยู่น้อย เพราะถ้าหากรับสารอาหารอย่างครบถ้วน ก็ไม่จำเป็นต้องบำรุงด้วยสมุนไพร ซึ่งวิถีชีวิตของคนในอดีต ถือว่า สมุนไพรยากำลัง...มีความจำเป็นอย่างมาก ด้วยเป็นสังคมเกษตรกรรม ที่ต้องใช้แรงงานในการเพาะปลูก โดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นแรงงานหลัก จำเป็นต้องมีร่างกายแข็งแรงและพละกำลัง เพื่อสามารถทำงานหนักในนาไร่ได้ (มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทร.0-3721-3629 0-3721-3610)