"พระผู้สร้างรอยยิ้ม"

ที่นี่รายการเพื่อคุณภาพชีวิต

การเปิดตัวบทเพลง "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ครั้งแรก พร้อมได้ชมวีดีทัศน์ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ในงานแถลงข่าวและเปิดตัวการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มิใช่เพียงผู้เข้าร่วมงานจะปลื้มปีติยินดี แต่ยังทำให้หลายท่านมีหยาดน้ำตาคลอขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

"...คือพระผู้สร้างรอยยิ้ม ให้คนไทยทุกคน ดับทุกข์หมองหม่นให้จางหาย เหมือนดังหยาดน้ำค้าง ล้างพิษที่อยู่ในใจ ให้พร้อมจะสู้ต่อไปวันนี้.." ทุกตัวอักษรเรียงร้อยเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลง "พระผู้สร้างร้อยยิ้ม" ขับร้องโดยศิลปิน สุพล พัวศิริรักษ์ คำร้อง/ทำนองโดย สุรักษ์ สุขเสวี เรียบเรียงโดย สดุดี ศรีประทุม นำเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดนิทรรศการ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระจริยวัตรอันงดงาม และพระปรีชาสามารถ รวมทั้งพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย รวมทั้งประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอาเซียน

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายก เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม"

การจัดนิทรรศการ กำหนดให้มีขึ้น 5 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร วันที่ 1-8 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภาคเหนือ วันที่ 23-26 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภาคกลาง วันที่ 21-24 พฤษภาคม ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และภาคใต้ วันที่ 4-7 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" แบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย

  • ส่วนที่ 1 พระปรีชาสามารถ ตกแต่งพื้นที่ด้วยการ์ตูนลายฝีพระหัตถ์ จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ จุดลงนามถวายพระพร และการจัดจำหน่ายสินค้าจากร้านภูฟ้า
  • ส่วนที่ 2 จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงพระจริยวัตรที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม
  • ส่วนที่ 3 พระกรุณาธิคุณ จัดแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยจัดแสดงดนตรี และฉายภาพยนตร์ประกอบเพลง "พระผู้สร้างรอยยิ้ม"

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำ "ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ออกธนบัตรที่ระลึกฯ ชนิดราคา 100 บาท จัดพิมพ์ 10 ล้านฉบับเท่านั้น ซึ่งเปิดให้ประชาชนแลกตามราคาหน้าธนบัตรพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน เปิดตัวตราไปรษณียากร "แสตมป์ที่ระลึกชุด 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ขณะเจริญพระชนมายุ 3 รอบ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยผู้ฉายภาพ ขณะประทับยืนอยู่เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีสีม่วง ทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งสยามบรมราชกุมารี ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ความน่าสนใจของแสตมป์ชุดนี้คือ หากดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Stamplive ในระบบกับไอโอเอสและแอนดรอยด์จะได้โปรแกรมที่เหมือนกับการสแกน จากนั้นนำไปจ่อที่ดวงแสตมป์ ก็จะมีวีดิโอเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาให้ชม และได้จัดนิทรรศการ 60 พรรษาเจ้าฟ้าแห่งศาสตร์และศิลป์ ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน วันที่ 1 เมษายน-31 ธันวาคม 2558

กรมธนารักษ์ จัดทำ "เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ทองคำขัดเงา ชนิดราคา 16,000 บาท เหรียญกษาปณ์เงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 50 บาท จ่ายแลกราคาเหรียญละ 50 บาท

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงปาฐกถาในงานภูมิพลังแผ่นดิน เรื่อง "รัตนะของแผ่นดิน จักรินทร์ราชสุดา" เล่าถึงที่มาของ พระนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า เริ่มที่คำนำหน้าพระนาม "สมเด็จพระ" เป็นการสถาปนาพระอริยยศและพระอริยศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ สู่จุดสูงสุดเท่าที่พระบรมวงศานุวงศ์จะพึงได้รับการโปรดเกล้าฯ สนองพระนาม

ที่ผ่านมาจะเป็นการสถาปนาพระยศของสมเด็จพระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง สมเด็จพระอัยยิกาเธอ พระวิมาดาเธอ สมเด็จพระพี่นางเธอ การจะกระทำได้ก็ต่อเมื่ออยู่ใน โบราณนิติประเพณี หรือคำนึงถึงความรู้สึกของพระบรมวงศานุวงศ์ ความรู้สึกของประชาชนว่า ยอมรับหรือไม่ และคุณงามความดี

พระนามที่มีคำว่า "เทพ รัตนะ สุดา" เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายว่า เทวดา แก้วอันประเสริฐ และลูกสาว ใส่พร้อมกันในพระนาม ไม่เคยปรากฏในพระราชพงศาวดารการตั้งชื่อเจ้านายหญิง การตั้งพระนามเจ้านายต้องมีที่มาที่ไป ต้องระมัดระวัง และยึดตามโบราณราชประเพณี

"ถือเป็นความสอดคล้องอันยิ่งใหญ่ พร้อมกับการสถาปนา "สมเด็จพระ" ซึ่งมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นผู้ทรงคิดพระนามถวาย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พอพระราชหฤทัยมาก ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย"

และกล่าวต่อไปว่าหลังจากสถาปนา เป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คนไทยยังไม่คุ้นเรียกกันไม่ถูก พอเรียกไม่ถูกก็จะย่อเรียกพระนามเป็นว่า สมเด็จพระเทพฯ หรือพระเทพ ซึ่งไม่อยากให้เรียกอย่างนั้น เพราะจะขาดคำที่สำคัญและความยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระองค์นี้ ที่ทรงเป็นดั่ง รัตนะ แก้วอันประเสริฐ และแก้วที่เป็นเรื่องสำคัญตามคตินิยมพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนให้เรียกว่า "สมเด็จพระเทพรัตนฯ" ซึ่งให้ความหมายว่า "ทรงเป็นแก้วของเทพ แก้วของแผ่นดิน"

เนื้อหาและภาพของนิทรรศการ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติฯ พระเมตตา พระบารมี พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ จึงขอเชิญชวนให้ชมกันนะคะ