THAI TOUCH อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สู่ตลาดสากล

แวดวงแฟชั่น
ช่างภาพ: 

เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยแบบ 360 องศา เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ รวมถึงเพื่อให้ผู้ซื้อทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้สัมผัสกับแฟชั่นไทยที่ได้คุณภาพระดับสากลแบบครบวงจรและมีความหลากหลายในทุกประเภทสินค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมโครงการ “THAI TOUCH - The Integrated Fashion Project by Department of Industrial Promotion” ณ ลานมรกต ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม โดยมี 5 กิจกรรมหลัก ตลอดระยะเวลา 6 เดือนในโครงการ THAI TOUCH นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยในปีนี้อย่างแท้จริง ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า

“...ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดให้มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยและเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อทั้งไทยและต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลก โดยสร้างการรับรู้ถึงความสามารถและความพร้อมของบุคลากรที่อยู่ในวงจรของธุรกิจแฟชั่นแบบ 360 องศาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ซึ่งนับรวมถึงแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและหลากหลาย มีพร้อมให้เลือกซื้อเพื่อทำการผลิตได้ครบทุกประเภท ตั้งแต่ผ้าทอ เครื่องหนัง อัญมณี และเครื่องประดับ พร้อมแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของนักออกแบบไทยที่มากความสามารถด้วยผลงานระดับสากลจากเจ้าของแบรนด์ชั้นนำของไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงยังต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆในโครงการ THAI TOUCH ซึ่งจะสร้างความตื่นตัวให้กับวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยได้เป็นอย่างมาก

จึงร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่จะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้ง 3 สาขา ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และในการพัฒนานั้นจะเป็นการพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค และเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้ทราบว่าเมืองไทยนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว ยังมีแหล่งแฟชั่นและสินค้าแฟชั่นที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเที่ยวและซื้อกลับไปอีกด้วย...”

อาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า

“...กิจกรรมนี้ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ถึงความพร้อมของธุรกิจแฟชั่นไทย ใน 4 ศักยภาพหลักๆ ได้แก่ ศักยภาพด้านการออกแบบจากนักออกแบบไทยในระดับชั้นนำ ศักยภาพด้านความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นตัวจริง ศักยภาพด้านการผลิตแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและความหลากหลาย ศักยภาพของแหล่งสินค้าแฟชั่นจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน และความหลากหลายของย่านการค้าแฟชั่นไทยทั่วประเทศ โดยศักยภาพที่ครบถ้วน ดังกล่าวนั้นครอบคลุมทั้ง 3 อุตสาหกรรมหลักของอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งสิ้น

ผมเชื่อมั่นว่าด้วย ความพร้อมของศักยภาพดังกล่าว ผนวกกับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคการผลิต ภาคดีไซเนอร์ ระดับชั้นนำของประเทศ ภายใต้สมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพฯ (Bangkok Fashion Society) จะทำให้กิจกรรม 5 รูปแบบ คือ Designer’s Think Tank กิจกรรมพัฒนานักออกแบบหน้าใหม่สู่สากล Fashion Business Forum กิจกรรมสัมมนาธุรกิจแฟชั่น The Ultimate Showcase กิจกรรมแสดงผลงานของนักออกแบบชั้นนำของไทย ร่วมกับนักออกแบบหน้าใหม่บนเวที ELLE Fashion Week 2015 Autumn/Winter , Bangkok Fashion Avenue :The unseen edition กิจกรรมย่านการค้าสัญจร และThe Perfect Pair กิจกรรมสื่อและผู้ซื้อสัญจร ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการนี้มุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจด้านแฟชั่น ที่มีความต้องการอยากพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นให้มีศักยภาพมากขึ้นในอนาคต”

ทางด้านของ 2 แบรนด์ดีไซเนอร์ไทยที่ได้ร่วมพูดคุยบนเวที พลพัฒน์ อัศวะประภา จาก Asava และ ASV ได้เพิ่มความเห็นว่า “ในปัจจุบันดีไซเนอร์ไทยให้ความสำคัญของการตัดเย็บ และพัฒนาดีไซน์ให้ตอบโจทย์เทรนด์ของแฟชั่นโลกมากขึ้น จะเห็นได้ว่า นอกจากดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้น สวยงาม และมีคอลเลคชั่นที่เป็นสากลแล้ว เรายังมีการตัดเย็บที่ได้คุณภาพ คงทน และแพทเทิร์นทันสมัยอีกด้วย นั่นจึงเป็นที่มาของบทสรุปที่ทำให้เชื่อได้ว่า แบรนด์ไทย มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก”

ภูวภวิศ กฤตพลนารา จาก Issue กล่าวส่งท้ายว่า “Issue เป็นแบรนด์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแบรนด์และดีไซน์อยู่เสมอ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแฟชั่นในไทยและตลาดแฟชั่นโลก ซึ่งมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของแบรนด์ ไปพร้อมๆกับแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยด้วยกัน และพร้อมจะร่วมเป็นหนึ่งเพื่อโชว์ศักยภาพของดีไซเนอร์ไทยที่เทียบเท่าแบรนด์ดังระดับโลก นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราและดีไซนเนอร์ไทยทุกแบรนด์”

ปิดท้ายด้วยการนำเสนอตัวอย่างผลงานจากคอลเลคชั่นพิเศษ Spring/Summer 2015 ของ 2 ดีไซเนอร์ที่เข้าร่วมในโครงการ THAI TOUCH คือ ISSUE ในโชว์ ISSUE & The Thai Touch Project by Department of Industrial Promotion และ Asava ในโชว์ Asava & The Thai Touch Project by Department of Industrial Promotion ซึ่งจัดแสดงในงาน ELLE/ELLE MEN Fashion Week Spring/Summer 2015 ที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการออกแบบและผลิตโดยวัตถุดิบจากผู้ประกอบการไทยทั้งหมด เพื่อตอบสนองต่อศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล