ชิม ช็อป แชะ แบบชิวชิว

เศรษฐกิจประจำบ้าน

ต้อนรับปีใหม่ด้วยอากาศสบายๆแบบนี้ คงมีใครต่อใครหลายคน เริ่มสนใจที่จะหาที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนกับครอบครัว เพื่อนฝูงหรือคนรัก ฉลองการได้รับโบนัสเป็นรางวัลการทำงานมาตลอดทั้งปี แต่ก็อาจจะมีอีกหลายคน โบนัสก็ไม่มี กระเป๋าก็แฟบลงๆ แต่ก็อยากไปเที่ยวแบบคนอื่นบ้าง ถ้าปีนี้วางแผนเที่ยวแบบคนอื่นเขาไม่ทัน ปีหน้าลองดูใหม่ วางแผนการเก็บเงินไว้แต่เนิ่นๆ ตั้งเป้าหมายสถานที่เที่ยวที่อยากไปมากที่สุด และลองคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ดูว่าต้องใช้งบเท่าไรถึงจะไปได้ถึงฝั่งฝัน ปีนี้ไม่ได้ไปคงจะมีสักปีที่จะได้ไปบ้างถ้ามุ่งมั่นกับเป้าหมายที่อยากเที่ยวอย่างแท้จริง

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาในแต่ละยุคสมัย มักสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แถมได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานที่ต่างๆ ทราบถึงวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ในเมืองไทยถือว่ามีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีทั้งแบบศิลปวัฒนธรรม หรือธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยในแต่ละฤดูกาล แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคงเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มีการหมุนเวียนเงินการใช้จ่ายของคนภายในประเทศและรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกเหนือจากนี้ การท่องเที่ยวยังส่งผลดีในด้านอื่นๆอีกด้วย เช่น การช่วยขจัดปัญหาความแตกต่างด้านเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับสังคมภูมิภาค ช่วยลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานทำในเมือง การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมให้มีการเรียนรู้สืบทอดต่อๆกันไป ขยายการเรียนรู้ให้คนที่อยู่ในต่างถิ่นได้ทราบถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ช่วยกันอนุรักษ์ให้ตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

ในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น จะเห็นได้จากมีการพัฒนาวางมาตรฐานการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น อำนวยความสะดวกสบายมากขึ้น ได้แก่ การสนับสนุนหรือจัดให้มีเส้นทางที่เข้าถึงแหล่งการท่องเที่ยวให้ง่ายขึ้น การมีป้ายบอกทาง หรือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จัดระบบสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความเป็นระเบียบ ลดการผูกขาดของการบริการในด้านต่างๆของแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมช่องทางในการสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นมากขึ้น การประชาสัมพันธ์สินค้าของท้องถิ่น ของดีประจำจังหวัด โดยมีการตรวจสอบมาตรฐานของสินค้าที่ดี การรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทั้งการเดินทางและสถานที่พัก การบริการที่เชื่อมโยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

ลองมาดูเคล็ดลับการเที่ยวแบบประหยัดงบกัน เพื่อจะได้เกิดความสบายใจอย่างสูงสุดทั้งก่อนไปและหลังกลับจากเที่ยวแบบไม่ต้องกระเบียดกระเสียนกันดีกว่า แต่ขอเน้นไปที่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเสียส่วนใหญ่

อันดับแรก คงต้องสำรวจตัวเองก่อนว่า อยากไปไหน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คงต้องนึกถึงเป็นอันดับแรก จึงจะทำให้เป้าหมายเราสำเร็จ เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้เราอยากจะเตรียมตัวเพื่อเป้าหมายนี้ สถานที่ที่เราอยากไปใช้เวลาในการพักผ่อนอย่างเต็มที่ เตรียมหาข้อมูลแหล่งอาหาร แหล่งท่องเที่ยวของสถานที่นั้นๆไว้ เพื่องบที่เรามีจะได้ไม่บานปลายระหว่างทริปท่องเที่ยว เป็นการควบคุมเงินในกระเป๋าไว้ก่อน ถ้ายิ่งหาร้านอาหารอร่อยๆชื่อดัง แต่เป็นแบบข้างทางได้ก็ยิ่งดี หรือสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำได้ และไม่เสียค่าเข้าชม หรือเสียไม่มากก็ดีเช่นกัน หรือถ้าเป้าหมายก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะมีข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวทุกจังหวัด ทัวร์ และแพ็คเกจท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณีต่างๆ โปรโมชั่นต่างๆ อาจจะได้ไอเดียในการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่มขึ้นก็เป็นได้

เมื่อได้เป้าหมายของสถานที่ที่อยากไปแล้ว ต่อมาคงเป็นเรื่องของการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปนั้นอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศ อยู่ในภูมิภาคของประเทศเดียวกันหรือต่างภูมิภาค สามารถขับรถยนต์ไปเองได้ หรือถ้าไม่มีรถยนต์หรือไม่อยากเหนื่อยกับการขับรถ จะใช้วิธีเดินทางโดยวิธีสาธารณะสมัยนี้ก็มีหลากหลาย แถมราคาไม่แพงมาก เพราะถ้ามีการวางแผนแต่เนิ่นๆแล้ว ก็สามารถจองการเดินทางในราคาประหยัดได้ เช่น ค่าโดยสารเครื่องบินในช่วงโปรโมชั่น การโดยสารรถไฟที่อาจจะถึงช้าหน่อย แต่ก็ยังคงความปลอดภัยและราคาถูกกว่าการเดินทางประเภทอื่น บางสถานที่มีการให้โดยสารฟรีด้วยซ้ำ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้กับการรถไฟ และการเดินทางทางรถโดยสารแบบรวดเร็ว เช่น รถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ ในปัจจุบันก็มีการจองตั๋วได้สะดวกขึ้น คือการจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถจองเที่ยวรถ เลือกที่นั่ง อีกทั้งยังสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อหรือเลื่อนวันเดินทางได้ และถ้าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นก็มีส่วนลดให้ถึง 5-15% ด้วยส่วนการชำระเงินจองก็สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระเงินผ่านช่องทางกับร้านสะดวกซื้อได้ทุกสาขา

เรื่องสำคัญลำดับต่อมาคงเป็น ที่พัก เมื่อรู้สถานที่ที่จะไปแล้ว การหาข้อมูลเรื่องที่พักคงไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะเป็นสถานที่ถูกใจหรือไม่นั้น ถ้ายังไม่เคยไปเลย อาจจะต้องหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอีกเช่นกัน และก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นเดียวกันกับโลกแห่งสังคมออนไลน์แบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถูกใจหรือไม่ก็ตาม จะมีคนเขียนลงไว้ทั้งคำติและคำชม เมื่อรับทราบข้อมูลแล้วสามารถประเมินดูได้ว่าจะเชื่อหรือจะลองพิสูจน์ดูก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วล่ะคราวนี้ บางคนอาจจะรู้สึกอยากไปเที่ยวเพราะได้โปรโมชั่นส่วนลดของที่พักมาก่อนเสียด้วยซ้ำ เลยทำให้ตัดสินใจอยากไปเที่ยว ซึ่งโปรโมชั่นส่วนใหญ่นี้ก็จะมีราคาถูกจริง แต่อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์   หรืออีกวิธีการหนึ่ง การจองโรงแรมผ่านทางระบบออนไลน์ ก็มีราคาถูกกว่าการจองโรงแรมผ่านทางโทรศัพท์ หรือการเดินเข้าไปจองที่โรงแรมเองอีกด้วย เพราะว่าการที่โรงแรมทำการโฆษณาโรงแรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีค่าใช่จ่ายที่ถูกกว่ามาก จึงเป็นการตัดค่าใช่จ่ายของทางโรงแรม ทำให้มีโปรโมชั่นดึงดูดใจผู้ที่สนใจเข้าพักได้มากกว่า จึงสามารถลดราคาห้องพักต่อคืนของทางโรงแรมลงได้ และก่อนการทำการจองห้องพัก ลองสอบถามโรงแรมโดยตรงอีกครั้ง เช่น เรื่องค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ และการให้บริการที่มี Wi-Fi ฟรี และมีอาหารเช้าให้ด้วย ถึงแม้ราคาจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ถือว่าคุ้มค่ากับความสะดวกสบายที่จะได้รับ บางครั้งการจองโรงแรมทางออนไลน์จะมีโปรโมชั่นจองก่อน ชำระทีหลังภายในวันที่ที่กำหนด หรือจองตอนนี้สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและเว็บไซต์ของแต่ละแห่ง แต่ข้อควรระวัง คือควรเลือกเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง เพราะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า และควรหลีกเลี่ยงการจองห้องพักในช่วงเทศกาล เพราะห้องพักจะมีราคาแพง นอกจากจะไม่มีเวลาว่างจริงๆ สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมในช่วงเทศกาล ทางที่ดีอาจจะต้องวางแผนการจองข้ามปีเลยก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เคล็ดลับอย่างหนึ่งถ้าเดินทางไปโดยสาธารณะไม่มีรถยนต์ส่วนตัวไป จึงควรเลือกที่พักใกล้ที่เที่ยวเข้าไว้ โดยเฉพาะที่พักในตัวเมือง ซึ่งจะช่วยให้การเที่ยวสะดวกและง่ายขึ้นเยอะ แถมยังประหยัดทั้งเงิน ประหยัดทั้งเวลาอีกด้วย

สุดท้ายขอเสริมเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่นิยมไปกับทัวร์ท่องเที่ยว เพราะไม่ต้องสรรหาที่พัก การเดินทาง เป็นเรื่องสุดท้าย จะได้เที่ยวอย่างปลอดภัยและสบายใจ เพื่อไม่ให้พลาดการเดินทาง หรือเสียอารมณ์ที่ต้องเสียทั้งเงินและเสียความรู้สึก ซึ่งเป็นข้อแนะนำจากผู้สันทัดกรณีการตรวจสอบบริษัททัวร์ โดยขอขอบคุณข้อมูลจาก Error! Hyperlink reference not valid. 21 พฤศจิกายน 2557 มา ณ ที่นี้ด้วย

ยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ให้ข้อคิดว่า ก่อนจะจ่ายเงินซื้อแพ็กเกจทัวร์ใดก็ตาม ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องตรวจสอบก่อนว่าบริษัททัวร์นั้นจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ใน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ให้ดูว่ามีทะเบียนการค้าที่จดกับกระทรวงพาณิชย์ มีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ขั้นตอนที่สอง ให้ตรวจสอบกับกรมการท่องเที่ยวว่าจดทะเบียนถูกประเภทหรือไม่ เนื่องจากการจดทะเบียนแต่ละรูปแบบก็มีเงินค่ามัดจำกับกรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน เช่น จดทะเบียนนำเที่ยวเฉพาะในจังหวัด และจังหวัดที่มีเขตติดต่อกัน มีเงินมัดจำ 10,000 บาท ซึ่งมีบริษัทเกือบ 6,000 รายที่จดทะเบียนแบบนี้ สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทนำเที่ยวเฉพาะในประเทศ มีเงินมัดจำ 50,000 บาท แต่ถ้าทำทั้งทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ มีเงินมัดจำ 200,000 บาท พร้อมกันนั้น การจะซื้อทัวร์แบบไม่ให้ถูกหลอกก็ต้องดูอายุของบริษัททัวร์แต่ละแห่งด้วย เพราะบริษัทที่มีอายุมากก็เทียบเคียงได้ว่ามีประสบการณ์ทำงานมากกว่า และมีวินัยในการบริหารเงินของลูกค้าที่จัดเก็บมาได้ดี และลองตรวจสอบดูว่าบางบริษัทจะได้รางวัลมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้ ขณะเดียวกัน ควรดูว่าบริษัททัวร์นั้นๆ เป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้รู้ว่าบริษัทนั้นๆมีส่วนร่วมในสังคม ผ่านการตรวจสอบของสมาคมฯ ไม่ใช่ปลีกวิเวก ไม่คบค้ากับใครเลย และสุดท้ายเลย ให้ดูว่าพนักงานตอบคำถามได้ดีไหม มีความรู้เรื่องท่องเที่ยวหรือเปล่า และเร่งรัดให้โอนหรือจ่ายเงินแบบผิดปกติ หรือไม่ ที่สำคัญก่อนโอนเงิน ทางลูกทัวร์จะต้องดูว่าโอนเงินไปให้ใคร เพราะตามปกติทางเจ้าของบริษัทจะระบุ ชื่อผู้รับโอนอย่างชัดเจน ซึ่งในฐานะผู้ซื้อต้องตรวจสอบว่า ชื่อคนที่ต้องโอนเงินไปให้ในใบชี้ชวนกับในเว็บไซต์ตรงกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม คนที่ชอบซื้อทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเดียวก็ต้องระมัดระวัง เพราะมีเว็บไซต์ที่ดูดี ที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงโดยเฉพาะ

ถ้าถามว่าผู้ซื้อจะหลบหลีกหนีจากบริษัทที่ตั้งใจหลอกลวงได้อย่างไร การยอมเสียเวลาเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทนั้นๆ เคยโกงใครหรือไม่ก็เป็นอีกช่องทางที่ช่วยตัดสินใจก่อนจ่ายเงินได้เหมือนกัน แต่ก็ต้องแยกแยะกรณีของการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการบริการไม่ดี ไม่ถูกใจ ออกจากการหลอกลวงด้วย และกรณีที่ขายทัวร์ราคาถูกกว่าปกติจนเกินห้ามใจก็ต้องยิ่งตรวจสอบอย่างเข้มข้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากนับเม็ดเงินในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เฉพาะการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ และคนไทยที่ออกไปเที่ยวต่างประเทศ มีเม็ดเงินอยู่ที่ประมาณ 700,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนที่มีการหลอกลวงคิดเป็นมูลค่าไม่ถึง 1% และเป็นเม็ดเงินระดับสิบล้านบาท ไม่ถึงร้อยล้านบาท จึงเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะมาก