ยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

รักษ์สิ่งแวดล้อม
ช่างภาพ: 

เมื่อพลังงานเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมที่นำมาใช้ในด้านคมนาคม มีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจเริ่มขาดแคลนในอนาคต หลายประเทศจึงให้ความสำคัญและพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานงานไฟฟ้ามาทดแทน จึงเป็นที่มาสำคัญในการออกแบบพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ภายใต้ชื่อทีม RT57 ธัญบุรี

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี แจ้งข่าวมาว่า ทีม "RT57 ธัญบุรี" ในครั้งนี้ ประกอบด้วย บุญมา มียวน สมเจตน์ เกียรติไพบูลย์ สันติ มีสุข อดิศักดิ์ แสงสุข ทศพร พาลิตา พิเชษฐ์ เทพประสิทธิ์ จุมพฏ งิ้วลาย วรท ผาพิมพ์ และ ธวัชชัย ล่านาลาว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี ดร.สถาพร ทองวิค และดร.มนูศักดิ์ จานทอง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นที่ปรึกษาหลัก ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นปีที่ 2 จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันรถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Eco Challenge 2014-15 ประเภทรถใช้งานในเมืองพลังงานไฟฟ้า จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ณ สนามทดสอบ บริดจสโตน จังหวัดสระบุรี

บุญมา มียวน ในฐานะหัวหน้าทีม "RT57 ธัญบุรี" เล่าให้ฟังว่า...ในการแข่งขันรถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Eco Challenge 2014-2015 นี้ ได้นำประสบการณ์จากการแข่งขันเมื่อปีก่อนมาปรับใช้ในการแข่งขัน เพื่อคิดค้นยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น ลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน และต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริง รวมทั้งลดมลพิษทางอากาศ ตามโจทย์การแข่งขัน โดยได้ออกแบบตัวโครงรถใหม่ให้แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ตามที่กำหนด และออกแบบให้รถมีน้ำหนักรวมลดลง วางจุดศูนย์ถ่วงรถอย่างเหมาะสม เพิ่มตัวกันโครงรักษาสมดุลขณะเลี้ยวรถในทางโค้ง เปลี่ยนระบบรองรับน้ำหนักและกันสะเทือน ออกแบบชุดห้ามล้อให้มีความปลอดภัย และออกแบบชุดเกียร์ส่งกำลังใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะการส่งกำลัง รวมถึงปรับปรุงบางส่วนของระบบไฟฟ้า จึงทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบนี้ประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัย และใช้งานได้จริง...

...ทีมของเราได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี บวกกับประสบการณ์จากการแข่งขันเมื่อปีก่อน และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ให้คำแนะนำ ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ที่ทีมของเราได้ร่วมกันสร้างและออกแบบยานยนต์นี้ นับว่าคุ้มค่ามาก เพราะได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง..."

อดิศักดิ์ แสงสุข หนึ่งในทีม "RT57 ธัญบุรี" กล่าวเสริมว่า...ในการพัฒนายานยนต์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ทางทีมงานจึงได้ปรับใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ โดยแบ่งอัตราส่วนร้อยละ 70 จากรถต้นแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อปีก่อน ได้แก่ ภาคควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์และมอเตอร์แบบ BLDC ขนาด 5 kW แบตเตอรี่ Lithium 48V 30Ahr. Charger ชุดบังคับเลี้ยว พวงมาลัย เบรกมือ และระบบไฟฟ้ารถยนต์ทั้งหมด เป็นต้น...

...รู้สึกสนุกมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติ รวมถึงประสบการณ์การแข่งขันในครั้งนี้ เหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งความรู้ใหม่ๆที่ไม่น่าเบื่อ ทำให้เรียนรู้ในด้านวิศวกรรมยานยนต์ การทำงานเป็นทีม การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในระหว่างการคิดค้นและการลงสนามจริง และที่มากไปกว่านั้น คือการสร้างนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานด้วยฝีมือของนักศึกษากว่าทั้งหมด 9 ชีวิต "

ดร.สถาพร ทองวิค อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกล่าวเพิ่มเติมว่า...นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานนี้ ชาร์ตไฟหนึ่งครั้ง มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าประมาณไม่เกิน 5 บาท โดยการชาร์ตต่อครั้งใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะทางการวิ่งอยู่ที่ 30 กิโลเมตร หรืออธิบายง่ายๆว่า ยานยนต์ไฟฟ้านี้วิ่ง 30 กิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเป็นเงิน 5 บาท โดยผลรวมแล้วมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงรูปแบบอื่นๆ ยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบนี้ใช้งบประมาณโดยรวมทั้งหมด 400,000 บาท/คัน

...เป็นความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างสาขาวิศวกรรมเข้าด้วยกัน ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ทักษะและสร้างความสามัคคีจากการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานให้ดีที่สุด..."

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นวัตกรรมด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านการสร้างและปรับปรุงโดยฝีมือนักศึกษา สามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะ สามารถนำไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศและระดับอาเซียนต่อไปในอนาคตได้