อาจาริยบูชา หลวงปู่เสาร์ ณ วัดดอนธาตุ

ศรัทธาสัญจร
ช่างภาพ: 

ตอนที่ 2 ครบ73ปี แห่งการจากไปของหลวงปู่เสาร์ ข่าวการมรณภาพของหลวงปู่เสาร์แพร่กระจายไปเรื่อยๆ ชาวนครจำปาศักดิ์ ขอทำบุญอยู่ 3 วัน เพื่อบูชาคุณหลวงปู่เสาร์ พอวันที่ 4 บรรดาพระเถระ และญาติโยมชาวอุบล จึงได้มาอัญเชิญศพหลวงปู่เสาร์ไปวัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2486 จึงได้จัดพิธีถวายเพลิงศพของ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ในงานนี้ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นประธาน แต่ผู้ดำเนินงานคือ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ในวันถวายเพลิงศพ นอกจากศพของหลวงปู่เสาร์แล้ว ยังมีพระเถระผู้ใหญ่อีก 3 รูป ที่มีการฌาปนกิจในวันเดียวกัน คือ 1. ท่านเจ้าคุณ พระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) 2. พระมหารัฐ รฏฺฐปาโล 3. พระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด นนฺตโร) และ 4. พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)

วัดดอนธาตุหรือมีชื่อเต็มว่า "วัดเกาะแก้วพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนา" สถานที่ปฏิบัติธรรมของบูรพาจารย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ตั้งอยู่บนเกาะดอนธาตุกลางลำน้ำมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้านทิศตะวันออกของแก่งสะพือ มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ เมื่อ พ.ศ.2480 หลวงปู่เสาร์ (พระครู วิเวก พุทธกิจ) และ พระอาจารย์ดี ฉันโน ได้จาริกมาปักกลดกรรมฐานก่อสร้างวัดดอนธาตุ ขึ้นเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายธรรมยุตินิกาย หลังจาก พ.ศ.2509 วัดนี้ ไม่มีพระภิกษุเข้าจำพรรษาระยะหนึ่ง แต่มีแม่ชี 2 ท่าน คือ แม่ชี พัน และแม่ชีปลา ดูแลรักษาศาสนสถานแห่งนี้อยู่ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2525 วัดดอนธาตุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จากตัวเมืองพิบูลมังสาหารระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตร เราอาศัยป้ายบอกทางมาวัดดอนธาตุโดยตลอด จนถึงทางแยกเข้าหมู่บ้าน แม้ถนนจะค่อนข้างแคบ แต่ก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี ทำให้เดินทางสะดวกเป็นอย่างมาก มีวิวทุ่งนาสองข้างทางให้ชมกันพอเพลินๆ จนมาถึงท่าเรือข้ามฟากไปยังวัดดอนธาตุ เมื่อเคาะระฆังจะมีแพยนต์จากวัดข้ามมารับ ให้บริการฟรีทุกวันค่ะ ที่ท่าเรือนี้ มีจุดจำหน่ายดอกไม้ น้ำดื่ม น้ำปานะ อาหารแห้ง ธูป เทียน เพื่อนำไปถวายพระ แต่ถ้าใครต้องการซื้อของใช้จำเป็นมาถวายวัด อย่างเช่น ไม้กวาด กระดาษทิสชู สบู่ ยาสีฟัน ใบมีดโกน รองเท้าแตะ หรือของใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆก็ต้องซื้อมาจากตัวอำเภอค่ะ

แม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่สายหนึ่งที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอใดที่แม่น้ำมูลไหลผ่าน ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาภัยแล้ง สภาพทางภูมิประเทศมีดอนเกิดขึ้นกลางลำน้ำหลายแห่ง ดอนของแม่น้ำมูล มีขนาดกว้างใหญ่หลายจุด กลางดอนเป็นที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ได้แก่ ดอนบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานี ดอนที่แก่งตะนะ และดอนที่วัดดอนธาตุ

เมื่อแพยนต์พาเราข้ามฟากมาถึงอาณาบริเวณวัด เราสองคนเดินเรื่อยๆไปตามทางเดินอิฐที่ปูทอดยาวราวร้อยกว่าเมตร ผ่านต้นไม้ใหญ่น้อยเข้าไปยังบริเวณศาลา พากันกราบพระนอนครสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนา (ปางไสยาสน์) ที่มีป้ายบอกไว้ว่าสร้างเมื่อปี 2482โดย หลวงปู่เสาร์ และ พระอาจารย์ดี ฉันโน ซึ่งพระอาจารย์ดี เป็นผู้ปั้น ใกล้ๆกันนั้นเป็นทางเดินจงกรม และที่นั่งปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เสาร์ ซึ่งมีโซ่ล้อมรอบไว้ให้ลูกหลานได้กราบไหว้บูชา เราวางดอกไม้ จุดธูปเทียนที่เราซื้อมาจากท่าเรืออีกฟากหนึ่งของแม่น้ำ กราบบูชาหลวงปู่บริเวณด้านหน้ากุฏิ เมื่อลองเทียบกับรูปเหมือนขนาดองค์จริงของหลวงปู่ที่นั่งอยู่บนกุฏิแล้ว ทำให้เห็นได้ชัดว่าขนาดของกุฏิไม่ใหญ่มากนัก แสดงให้เห็นถึงความสมถะ ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งของการปฏิบัติธรรม

วัดป่าส่วนใหญ่ในภาคอีสาน สร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระภิกษุผู้ยึดมั่นในสายทางแห่งธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเจดีย์เป็นที่เก็บเครื่องอัฐบริขารของพระภิกษุรูปนั้นๆ เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์ก็เช่นกัน ภายในเจดีย์มีรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะ ด้านหน้ารูปเหมือนมีอัฐิธาตุหลวงปู่ในกรอบแก้วใสรูปปิระมิด และมีเครื่องอัฐบริขารที่หลวงปู่เสาร์เคยใช้ รวมทั้งของเก่าแก่อีกหลายอย่าง

จากลานจงกรมเดินมาอีกนิดเดียวก็ทะลุอีกฝั่งหนึ่งของเกาะดอนธาตุ เห็นสายแม่น้ำมูลไหลเอื่อยโอบล้อมด้านหนึ่งของเกาะ อากาศเย็นสบาย ล้อมรอบไปด้วยสายน้ำและร่มเงาป่าไม้สมบูรณ์ สมกับเป็นสถานที่สัปปายะที่หลวงปู่เสาร์เลือกเป็นที่ปฏิบัติธรรม

หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ ศิษย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล กำลังสร้างกุฏิรับรองพระเถระ ณ วัดดอนธาตุ แห่งนี้ งบประมาณค่าก่อสร้าง 3 ล้าน 8 แสนกว่าบาท ตั้งใจก่อสร้างให้เสร็จทันงานครบรอบวันละสังขาร 73 ปี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านใดมีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร ชื่อ พระอธิการสรวง สิริปุญโญ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 315-0-28873-8 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ