ตระการผ้าไหม งานแฟชั่นวีคโลก

ลีลาแคทวอล์คสเปเชี่ยล

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเดินแบบชุดผ้าไหมไทย ซึ่งออกแบบโดย สุภชัย วิวัฒผล ในงาน "MQ Vienna Fashion Week 2014" ณMuseum Quartier 2014 กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พร้อมมีชุดออกแบบจากผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ "โครงการกำลังใจ" ในพระดำริของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ได้รับคำปรึกษาจาก อาจารย์น้ำฝน ไล่ศัตรูไกล ร่วมแสดงผลงานอีกด้วย