1 สิงหาคม "วันสตรีไทย"

ข่าว

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภิกา สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาพระราชทานให้ วันที่ 1 สิงหาคม เป็น "วันสตรีไทย" และให้ใช้ ดอกกล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดงานวันสตรีไทย และพิธีเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น เป็นประจำทุกปี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน "วันสตรีไทย" ประจำปี 2557 โดยมี สุพัฒนา อาทรไผท ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประธานอำนวยการจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน เข้าเฝ้าฯรับเสด็จ รองศาสตราจารย์วีณา เชิดบุญชาติ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เบิกสตรีไทยดีเด่น จำนวน 126 ราย และเยาวสตรีดีเด่น จำนวน 25 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี