สร้างเด็กยุคใหม่ เก่งพร้อมรอบด้าน

เลี้ยงลูกด้วยรัก

ผลสำรวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพลในกลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 400 คน ที่มีต่อการเลี้ยงดูลูก อายุ 0-6 ปี พบว่า โภชนาการเพื่อพัฒนาการที่สมวัย เป็นปัจจัยที่พ่อแม่ให้ความสำคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นการพัฒนาทักษะ ในด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และภูมิต้านทาน ด้านร่างกายและจิตใจ

กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 84 สนใจแนวทางการเลี้ยงลูก เน้นที่พัฒนาการและความพร้อมรอบด้าน มากกว่าพัฒนาการด้านสมองขั้นเป็นอัจฉริยะ เพราะเชื่อมั่นว่า เด็กที่พร้อมรอบด้าน จะเรียนรู้และดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข โดยร้อยละ 99.7 ยังเชื่อว่า การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ และการเสริมโภชนาการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความพร้อมรอบด้าน และร้อยละ 99.5 มีความเห็นว่า เด็กควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาการให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และการอยู่ร่วมในสังคม

จากผลสำรวจดังกล่าวข้างต้น ศาสตราจารย์ พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านของลูกรักแก่คุณแม่ยุคใหม่ว่า "สำหรับแนวทางการเลี้ยงดูที่เน้นเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านของลูกที่ประกอบไปด้วย ทางด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคมนั้น เป็นสิ่งสำคัญกับยุคสมัยนี้ ซึ่งพ่อแม่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการเหล่านี้ ให้กับลูกได้ค่ะ เช่น ในด้านร่างกาย ทำได้โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมด้วยโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรง

...การเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว โดยได้คิดและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะการเรียนรู้ ที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันและแสดงความรัก เพื่อให้ลูกรู้สึกอบอุ่น เป็นพื้นฐานของพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่มั่นคง และการพัฒนาด้านสังคม โดยการได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของเหล่าคุณแม่ยุคใหม่ ซึ่งหัวใจสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการเลี้ยงดูลูก คือ การดำรงชีวิตของผู้คนปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ร่วมด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่ลูกรักจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ความฉลาดอันเกิดจากพัฒนาการด้านสมองเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพออีกต่อไป ดูเม็กซ์ ผู้นำด้านโภชนาการแม่และเด็ก อยู่เคียงข้างคุณแม่มากว่า 50 ปี จึงจัดงาน "ดูเม็กซ์ โกลด์พลัส แอดวานซ์ ออลอะราว สร้างเด็กยุคใหม่ เก่งพร้อมรอบด้าน" พร้อมเปิดตัวนมผงพรีเมี่ยมแบรนด์ใหม่ล่าสุด ที่เน้น 4 คุณประโยชน์ เพื่อเด็กยุคใหม่ พร้อมเนรมิต 4 ดินแดนมหัศจรรย์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้แก่ลูกรัก โดยมีคุณแม่อินเทรนด์ แอนนา-นาตาชา (เปลี่ยนวิถี) สัจจกุล และ น้องไตตั้น ควงคู่มาพร้อมกับ จุ๊บ-ม.ล.จิราภรณ์ เทวกุล และ น้องดีดี ร่วมสัมผัสประสบการณ์ ที่เสริมสร้างพัฒนาการลูกรัก ให้เก่งพร้อมรอบด้าน เติบโตเป็นเด็กยุคใหม่อย่างมั่นใจ

คุณแม่ยังสาว แอนนา-นาตาชา (เปลี่ยนวิถี) สัจจกุล ที่วันนี้ควงแขน น้องไตตั้น-ธีชา สัจจกุล มาร่วมกิจกรรม กล่าวถึงวิธีการเลี้ยงลูก เพื่อให้มีความพร้อมรอบด้านว่า "เมื่อมีน้องไตตั้น แอนนาก็หยุดงานทุกอย่าง มาเตรียมพร้อมเป็นคุณแม่เต็มตัว แม้จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมาก แต่ก็มีความสุข โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นพัฒนาการของไตตั้นในแต่ละช่วงวัย แอนนากับตุ้ยปล่อยให้ไตตั้น ได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างรอบตัว ซึ่งเมื่อลูกทำได้เราก็ชื่นชม ให้กำลังใจ และอดที่จะยิ้มมีความสุขด้วยไม่ได้ แอนนายึดความสุขของลูกเป็นหลักสำคัญในการเลี้ยงลูก เราไม่คิดจะขีดเส้นให้ไตตั้นเดิน ไม่ได้อยากให้ลูกเป็นเด็กเก่งเหนือคนอื่น แต่พร้อมจะสนับสนุนให้เขามีความพร้อมรอบด้าน เพื่อที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง"

ส่วนเซเลบริตี้ จุ๊บ-ม.ล.จิราภรณ์ เทวกุล มากับ น้องดีดี เล่าถึงการเลี้ยงดูลูกสาวว่า "จุ๊บอยากเห็นเขาเติบโตอย่างมีความสุข ดีดีเป็นเด็กช่างพูด ช่างสังเกต และชอบทดลอง จุ๊บก็สนับสนุนให้เขาได้เรียนได้เล่นอย่างเต็มที่ เพราะจุ๊บเชื่อว่า การเรียนที่โรงเรียนหลักสูตรค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้ว จึงอยากให้ดีดีได้ผ่อนคลายสมองบ้าง ในวันหยุดจุ๊บจึงให้ลูกได้พักผ่อนตามที่ต้องการ ได้ชาร์จพลัง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนอกตำราเรียน ส่วนใหญ่เราจะช่วยกันทำกิจกรรมงานบ้าน ซึ่งดีดีก็พร้อมที่จะช่วยแม่อยู่เสมอ ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้และพัฒนาการในแต่ละด้านของลูกนั้น จุ๊บอยากฝากคุณแม่ทุกคนว่า ลูกเรากำลังอยู่ในช่วงวัยที่สดใส พร้อมเรียนรู้โลกกว้าง จึงไม่ควรไปกดดันเขา ด้วยการจัดตารางเรียนพิเศษ ที่แน่นเกินไป เพราะอยากให้ลูกเป็นแบบนั้นแบบนี้ บางครั้งลูกอาจจะเครียดโดยไม่รู้ตัว จะมาแก้ไขทีหลัง ก็ทำได้ยากเสียแล้ว"

พัฒนาการครบรอบด้าน ช่วยให้ลูกรักเติบโตอย่างมีความสุข กำลังใจจากคุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยสนับสนุน จะให้ลูกได้เรียนรู้และทดลองทำในสิ่งที่สนใจ เมื่อลูกได้ทำในสิ่งที่รัก ก็จะมีความสุข พร้อมเติบโตในสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข