ระบายสี สร้างภาพ

ระบายสี สร้างภาพ

​เมื่อเด็กๆมีความตั้งใจที่จะทำอะไรด้วยความจริงใจ มั่นคง และซื่อสัตย์

การกระทำทั้งหลายเหล่านี้ ที่ได้จากความดีความอุตสาหะนั้น ทำให้เป็นที่ตระหนักรู้แจ้งทั่วไปได้ ค่ะรางวัลแห่งความดี หรือรางวัลแห่งการแข่งขันใดก็ตาม เป็นผลที่นำความภาคภูมิใจมาให้ตัวเองและครอบครัวอย่างแน่นอน ลองวาดภาพดูนะคะ ถ้วยรางวัลที่เก๋ไก๋ หรือจะน่ารัก สวยงาม เชิญเลยค่ะ...

 

************

ผลงานที่ได้รับรางวัลของฉบับที่ 928

ด.ญ.นวิปรียา ขำขม

ด.ญ.สหรัฐ เดือดใจ

ด.ช.ศุภกร ศรีแจ้

ด.ช.เอกรัตน์ พันธ์อำพันธ์

 

ด.ญ.ธิรดา จีระดำรงธัญญา

ด.ญ.มณีนันท์ เยทะสง

ด.ญ.สลิลลา สมานวงษ์

ด.ญ.วิชญาดา บรรพลา

ด.ญ.เนตรนภา จินดาศรี

ด.ช.อนุรักษ์ ถาวงษ์กลาง