ELLE Fashion Week 2011 27 FRIDAY

ลีลาแคทวอล์ค

เต็มที่ให้กับงานแอลแฟชั่นวีกทุกครั้ง สำหรับ 27 Friday ครั้งนี้ก็เช่นกัน เมื่อ ชนะชัย จรียะธนา เกิดอยากจะตามหารักในเหมืองเพชรขึ้นมา ร้อนไปถึงเนื้อผ้าหลากหลายชนิด ตั้งแต่ชีฟอง ผ้าไหม ลูกไม้ผสมกับผ้าฝ้าย ลินิน วูล ที่ต้องโดนฟอกขัด ให้เหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วอย่างโชกโชน เพื่อเป็นการเพิ่มมิติและรายละเอียด ให้กับลายพิมพ์ของคอลเล็กชั่นนี้ ตลอดจนการตัดเย็บที่ใช้เทคนิคการตัดต่อ ให้เป็นเหมือนรอยชั้นดินชั้นหินแยกออกเป็นชั้นๆ เห็นความแตกต่างของเนื้อผ้าแต่ละชิ้น ที่นำมาผสมกันอย่างชัดเจน