พระอภัยมณี

นิทานจากวรรณคดี

​ตอนที่ 53 มังคลาครองเมืองลังกา

ทางด้านเมืองลังกาที่ขณะนี้มังคลาเติบโตจนมีอายุครบสิบห้าปีแล้ว นางลเวงจึงไปปรึกษาสังฆราชบาทหลวงว่าจะให้มังคลาขึ้นครองเมือง ส่วนวลายุดาจะให้เป็นอุปราชโดยมีวายุพัฒน์และหัสกันซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานมังคลามาช่วยบริหารบ้านเมืองทั้งสองคน

" ฝ่ายโฉมยงค์องค์ลเวงวัณฬาราช

ไปหาบาดหลวงที่ตึกแล้วปรึกษา

จะเษกหน่อวรนาถราชนัดดา

ครองลังกานครเรศคุ้มเขตต์คัน

เจ้าวลายุดาปรีชาฉลาด

เป็นอุปราชราชวังณรังสรรค์

ฝ่ายซ้ายขวาวายุพัฒน์เจ้าหัสกัน

ได้ฤกษ์วันใดพระคุณกรุณา"

บาทหลวงได้ดูฤกษ์ยามให้พร้อมกับแนะนำให้มังคลาไปเอาโคตรเพชรคืนมาจากเมืองการเวก แต่นางลเวงไม่เห็นด้วย หลังจากที่ได้ฤกษ์แล้วนางจึงลากลับไปโดยมังคลายังอยู่คุยกับบาทหลวงซึ่งบาทหลวงได้ใช้เวลานี้เล่าเรื่องในอดีตให้มังคลาฟัง จนกระทั่งมังคลาคิดอยากไปเอาโคตรเพชรคืนมา

" เมื่อลูกสาวเจ้าพาราการเวก

เอาเพ็ชรเอกออกจากหินแผ่นดินไหว

จึงเมืองเราเศร้าหมองเสียของไป

เขาเอาไว้เมืองเขาเกิดเนาวรัตน์

ถ้าแม้นหลานผ่านพาราลังกาแล้ว

คิดคืนแก้วโคตรเพ็ชรอันเตร็จตรัด

กลับมาไว้ได้อุดมโสมนัส

ให้สมบัติมั่งคั่งในลังกา"

ครั้นถึงเดือนสี่ตามกำหนดที่บาทหลวงได้ดูฤกษ์ไว้นางลเวงได้จัดการตามประเพณีโดยมอบตราราหูแก่มังคลาผู้ครองเมืองลังกา

" นางวัณฬาพาพระหน่อวรนาถ

ขึ้นนั่งอาสน์อดิเรกภิเษกศรี

ให้วลายุดานั้นอัญชลี

ขึ้นนั่งที่อุปราชอาสน์โอฬาร

เจ้าหัสกันนั้นให้นั่งบังลังก์ซ้าย

เจ้าวายุพัฒน์พี่ชายนั่งฝ่ายขวา

นางมอบตราราหูคู่พารา

ให้องค์พระมังคลาปรีชาชาญ"

หลังจากเสร็จพิธีอภิเษกมังคลาชาวเมืองต่างเฉลิมฉลองด้วยความยินดีที่ได้เจ้าเมืองคนใหม่ โดยที่มังคลาได้โปรยเงินไปตามสองข้างทางขบวนรถแห่ด้วย

" อันไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินสิ้นทั้งหลาย

ทั้งหญิงชายชื่นชมด้วยสมหวัง

ทุกถิ่นฐานบ้านช่องฆ้องกลองดัง

พวกฝรั่งเริงรื่นทุกคืนวัน"

เหตุการณ์ต่างๆดูเหมือนจะดำเนินไปด้วยดีนะคะ มังคลาจะเดินทางไปชิงโคตรเพชรกลับมาหรือไม่ ทุกฝ่ายจะสามัคคีกลมเกลียวกันเช่นนี้หรือเปล่า อย่าลืมติดตามต่อได้ในฉบับหน้านะคะ

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า