เพชรใส เรื่อง -ภาพ

รัก (ษ์) เกิดที่บ้านเก่า (๕) "บ้านเก่า" ที่บ้านเกิด
บ้านเกิดของฉันเป็นเมืองเล็กๆอยู่ริมทะเลสาบ... อ่านต่อ
สกุลไทย 3182