อันเกิดแต่ดวงจิต...อธิษฐาน

มิตรภาพและความผูกพันที่ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นทีละน้อยๆ จนก่อเกิดเป็นความบริสุทธิ์ ที่ไม่ว่าอุปสรรคใดๆก็ไม่อาจมาแผ้วพาน เป็นความรักอันเกิดแต่ความเข้าใจและยอมรับในกันและกันอย่างแท้จริง

ราคาขาย: ฿215.00
ราคาเต็ม: ฿215.00
นักเขียน: อิสรา
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง