โซ่สวาท

มิตรภาพแสนบริสุทธิ์ฉันพี่ชายกับน้องสาว ได้พัฒนาเป็นความรักของหญิงชาย ที่งดงาม บนความรู้ผิด-รู้ถูก เสียสละ แม้ต้องขัดกับความปรารถนาส่วนลึกก็ตาม ความดีที่ร่วมกันสร้างสมนี้ ได้ร้อยรัด บุริน และ พวงชมพู ด้วยโซ่รักที่เชื่อมโยงระหว่างใจกับใจเข้าไว้อย่างแท้จริง
ราคาขาย: ฿500.00
ราคาเต็ม: ฿500.00
นักเขียน: โสภาค สุวรรณ
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง