โถงสีเทา

โถงสีเทา คือสถานที่แห่งหนึ่งในโรงพยาบาล ที่ผู้ป่วยนั่งอาการบำบัดโรคร้ายซึ่งคร่าชีวิตคนได้มากที่สุดโรคหนึ่ง เป็นที่รวมของความรู้สึกหลากหลาย ทั้งท้อแท้ สิ้นหวัง ทุกข์ทรมาน ทั้งกายใจ และการต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อตนเองและคนที่รัก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ความเป็นความตายมีอำนาจอยู่เท่าๆกัน รวมทั้งที่ที่ นายแพทย์ชาญเวช กับปานหทัย พบว่า ความรักของเขาและเธอเกิดขึ้นจากห้องโถงนี้เช่นกัน

ราคาขาย: ฿440.00
ราคาเต็ม: ฿440.00
นักเขียน: เข็มพลอย
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง