เรือนนพเก้า

จินตนิยายอีกเล่มหนึ่งของ "แก้วเก้า" ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพและบทบาทของสตรีในอดีตที่ถูกจำกัดด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งยุคสมัย นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง'กรรม' ได้อย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกับหลักทางพุทธศาสนา

ราคาขาย: ฿300.00
ราคาเต็ม: ฿300.00
นักเขียน: แก้วเก้า
สำนักพิมพ์: ทรีบีส์
ดูตัวอย่าง