เลาะวัง เล่ม 1

รวมบทความประวัติศาสตร์ที่เขียนเป็นตอนๆ โดย จุลลดา ภักดีภูมินทร์ อันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ และราชสกุลไทยในราชวงศ์จักรี รวมถึงบุคคล เหตุการณ์ และเรื่องราวที่น่าสนใจในสมัยรัตนโกสินทร์

ราคาขาย: ฿215.00
ราคาเต็ม: ฿215.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง