ศีรษะมาร เล่ม 1

เมื่อปิลันธาต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควร ดร.ปิติผู้เป็นลุงจึงมิอาจจะยอมรับได้ หลานสาวของเขาทั้งสาวและสวย ทั้งยังมีความสามารถมากมาย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันล้ำสมัยสามารถถนอม ‘ศีรษะ’ ของเธอเอาไว้ได้

ราคาขาย: ฿260.00
ราคาเต็ม: ฿290.00