ชีวิต ความคิด และนวนิยาย

อัตชีวประวัติของหม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ์ ที่กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและแวดล้อมชีวิต รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนที่มีต่อสังคม ธรรมชาติ ครอบครัว ศาสนา และการเมือง โยงไปสู่การสร้างสรรค์นวนิยายแนวต่างๆอันกลมกลืนกับความจริงในยุคนั้น ซึ่งไม่เคยล้าสมัย

ราคาขาย: ฿550.00
ราคาเต็ม: ฿550.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง