ละครฉากสุดท้าย

นวนิยายที่แสดงบริบททางการเมืองกับสังคมไทยในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 คนกลุ่มหนึ่งยึดถือระบอบปกครองเดิมและพยายามปกป้องไว้ด้วยชีวิต อีกพวกมาพร้อมอุดมการณ์แนวคิดใหม่ที่ว่า ประชาชนควรมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ ทว่าคำตอบของละครการเมืองและละครชีวิตเรื่องนี้ยังหาได้มีจุดจบไม่...จวบจนปัจจุบัน

ราคาขาย: ฿170.00
ราคาเต็ม: ฿170.00
สำนักพิมพ์: ทรีบีส์