เสื้อสีฝุ่น

ชีวิตที่เลือกไม่ได้ของอวลและจอง ทำให้พวกเขาต้องเกิดมาในครอบครัวกรรมกรก่อสร้าง ยังชีพด้วยการใช้แรงงานตั้งแต่เยาว์วัย ความฝันของเธอและเขาคือการหลุดพ้นจากความยากจนนี้ไปให้ได้ ฝันนั้นจะเป็นจริงได้โดยง่ายกระนั้นหรือ

ราคาขาย: ฿410.00
ราคาเต็ม: ฿410.00
นักเขียน: กัญญ์ชลา
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง