เทพรัตน์ทัศนา

‘เทพรัตน์ทัศนา’ ...คือคลังแห่งพระประสบการณ์ เสด็จฯเยี่ยมแดนไกลของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี ที่ ญาดา อรุณเวช อารัมภีร รวบรวมทุกแง่มุมมาเล่าสู่กันฟัง ด้วยลีลาสนุกอย่างมีสาระ เสมือนได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆด้วยตนเองประหนึ่งว่าโลกหนึ่งใบรวมอยู่ใน ‘เทพรัตน์ทัศนา’

ราคาขาย: ฿300.00
ราคาเต็ม: ฿300.00
นักเขียน: ญาดา อรุณเวช
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี