มุมหนังสือ

อันเกิดแต่ดวงจิต...อธิษฐาน โดย "อิสรา"

มิตรภาพและความผูกพันที่ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นที่ละน้อยๆ จนก่อเกิดเป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่ว่าอุปสรรคใดๆก็ไม่อาจมาแผ้วพาน เป็นความรักอันเกิดแต่ความเข้าใจ และยอมรับในกันและกันอย่างแท้จริง (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 215 บาท)

วิหคโสภา โดย กฤษณา อโศกสิน

นักธรุกิจหญิงอย่าง วิมวิริยา ทั้งสวย เก่ง ฉลาดหลักแหลม เธอใช้ชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันโดยไม่สะดุ้งสะเทือน และสามารถครองตนได้อย่างสง่างาม สมกับคำเปรียบที่ว่า "วิหคโสภา" ผู้ไม่เคยย่างกรายเข้าไปอยู่ในกรงทองของชายใด (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 290 บาท)

อยู่ทุกที่ก็...มีสุข โดย พระไพศาล วิสาโล

ความสุขซึ่งไม่ได้อยู่ที่ไหน แต่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ เพียงแต่เปลี่ยนมุมมอง วางใจให้ถูก เราก็จะพบความสุขได้เสมอ (สำนักพิมพ์เครือข่ายพุทธิกา สมทบค่าจัดพิมพ์เล่มละ 15 บาท)

คลีโอพัตรา มหารานีแห่งอียิปต์ โดย สเตซี่ ชิฟฟ์ แปล อลิสา สันตสมบัติ

มุมมองที่มีต่อคลีโอพัตรา ส่วนใหญ่ที่ได้รับรู้ เป็นมุมมองที่ถูกถ่ายทอด โดยนักบันทึกประวัติศาสตร์ชาวโรมัน แน่นอนว่าย่อมไม่ชอบพระนาง ดังนั้น จึงให้น้ำหนักไปทางที่ว่า คลีโอพัตราใช้ความเป็นหญิงและกามรมณ์ เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ เป็นไปได้ว่าคลีโอพัตราที่เรารู้จัก ถูกแต่งเติมให้ดูเป็นนวนิยายและเกินจริง อาจด้วยอคติและทัศนคติส่วนตัว ของผู้บันทึกประวัติศาสตร์เอง เพราะผู้บันทึกบางคน ก็เกิดหลังจากพระนางเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 100 ปี (สำนักพิมพ์มติชน ราคา 295 บาท)

มัดใจ โดย มัดหมี่ พิมดาว

พ็อคเก๊ตบุ๊คเล่มแรกของ มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย ที่รวบรวมร้อยกว่าคำคม จากประสบการณ์การใช้ชีวิต การเดินทาง การทำงาน และคำสั่งสอนจากครูอาจารย์ มารวมเป็นเล่มกระทัดรัด ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายหนังสือจำนวน 2,000 เล่ม มอบให้กับมูลนิธิ "อะมีรูลมุอ์มินีน" เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำหน่ายเล่มละ 200 บาท)