​ทะเลไม่กว้างกว่าปีกนก โดย ลดาวัลย์ กมลาศน์

สารคดีบันทึกชีวประวัติของ พลตรี หม่อมหลวงลดาวัลย์ กมลาศน์ ขณะศึกษาชั้นอุดมศึกษา ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ การฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ ทั้งการเรียนและการรับราชการทหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต มีทั้งสาระและให้ความเพลิดเพลินครบครัน (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 460 บาท)


พาเที่ยววันวานกับคุณยาย โดย ว.วินิจฉัยกุล

"พาเที่ยววันวานกับคุณยาย" เป็นสารคดีเยาวชน ซึ่งบันทึกความทรงจำของ "คุณยาย" สู่ผู้เขียน ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง ด้านเกร็ดสังคมไทยในอดีต นับเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ ที่ถ่ายทอดได้อย่างมีชีวิตชีวาและมีคุณค่า (สำนักพิมพ์ทรีบีส์ ราคา 310 บาท)


วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วารสารที่รวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "23 ปี" มหัศจรรย์หญ้าแฝก โอบน้ำ อุ้มดิน อิ่มท้อง "30 ปี" ที่ภูพาน วันนี้มี "ชาวบ้านเป็นครู" (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. โทร.0-2447-8500-6)


พระอารามหลวง-กทม. เล่ม 3 โดย ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน

หนังสือ "พระอารามหลวง-กทม." นี้ กล่าวถึงพระอารามหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นราชธานีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีพระอารามหลวง จำนวนมากที่สุดถึง 95 แห่ง รองลงมา คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเคยเป็นอดีตราชธานีของไทย มีพระอารามหลวง 15 แห่ง (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดจำหน่ายราคา 450 บาท โทร.0-2218-9893-5)


คนสองโลก โดย เคนโด้-เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร

การนำเสนอให้เห็นถึงปัจจัย ที่ทำให้เกิดโรคไบโพลาร์ อาการของโรค แนวทางการรักษา ฯลฯ ผ่านตัวบุคคลจากหลายอาชีพที่เป็นไบโพลาร์ และมีญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นไบโพลาร์ หนังสือ "คนสองโลก" น่าจะตอบโจทย์ ทั้งผู้ป่วยและญาติพี่น้องของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี (สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ราคา 170 บาท)