​พลอยเก้าสี โดย "แก้วเก้า"

จินตนิยายขนาดสั้น 9 เรื่อง 9 รสของ "แก้วเก้า" ที่จะพาผู้อ่านไปพบกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สยองขวัญสั่นประสาท...ในเล่มเดียวกัน ชนิดที่จะอยู่ในความทรงจำ และประทับใจมิรู้ลืม!!! (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 180 บาท)


​แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

การรวบรวมธรรมะรอบตัวที่ได้บันทึกไว้ในเฟซบุ๊ค โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ฝึก คิด วิเคราะห์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสามารถหลุดพ้นจากตัวตนได้ไม่ยาก อีกทั้งเข้าถึงเพชรเม็ดงาม ซึ่งเป็นปัญญาซ่อนอยู่ในกายและใจทุกคน (สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ราคา 195 บาท)


​ชนะชัยในพูด โดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

การพูดคือการสื่อสารขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในการดำรงชีวิต เป็นทั้งศาสตร์ที่นำไปศึกษาหาความรู้และเป็นศิลปะที่บุคลในทุกแวดวงทุกอาชีพต้องใช้ การพูดจึงเป็นได้ทั้งยาหอมและยาขม เพราะคำพูดถ้าใช้ไปในทางสร้างสรรค์ ถูกกาลเทศะ ก็จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน แต่ในทางกลับกัน ถ้าคำพูดออกมาโดยไม่คิด ไม่มีสติ ย่อมจะนำพาผู้พูดไปสู่หายนะได้เช่นกัน (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำหน่ายราคา 250 บาท)


​ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว โดย พนา ทองมีอาคม

หนังสือที่สามารถตอบโจทย์และความสงสัยเกี่ยวกับกำเนิดของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทั้ง 24 ช่อง และกำลังจะมีช่องเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยผู้เขียนได้ปูพื้นฐานความเข้าใจตั้งแต่หลักเบื้องต้น ความแตกต่างของโทรทัศน์ในระบบเดิมกับระบบดิจิทัล หรือข้อดีและข้อเสียของทีวีดิจิทัล การรับสัญญาณของเสาอากาศในแบบต่างๆ (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำหน่ายราคา 240 บาท)


​ความคิด มีค่ากว่าเงิน Brain vs Capital เขียน : Gunter Faltin แปล : ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์

ซึ่งหนังสือเล่มนี้แท้จริงแล้วก็คือ คู่มือการสอนประกอบธุรกิจของคนธรรมดาที่อาจแตกต่างจากหนังสือ ที่เจ้าของธุรกิจเขียนเพื่อเล่าประสบการณ์ แต่ท่านผู้อ่านจะได้หลักคิดอย่างลึกซึ้ง พร้อมกรณีศึกษาสอดแทรกเป็นระยะ ทำให้มองเห็นภาพ สามารถนำไปประยุกต์กับธุรกิจของท่าน หากใครที่ต้องการหนังสือที่สร้างความรวยโดยที่ยังยิ้มอย่างมีความสุขได้ หาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำหน่ายราคา 250 บาท)