เลื่อมสลับลาย

มุมหนังสือ

เลื่อมสลับลาย โดย กฤษณา อโศกสิน

ชีวิตของหญิงสาวสองคน ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คนหนึ่งรูปสวยรวยทรัพย์ เพียบพร้อมไปเสียทุกสิ่ง อีกคนหนึ่งแม้รูปงาม แต่ก็ขาดแคลนไปเสียทุกด้าน แล้วเหตุไฉนเส้นทางของทั้งคู่ จึงพลิกผันสลับสับเปลี่ยนไปในทิศทางตรงข้ามได้ฉะนี้หนอ (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 380 บาท)

สื่อรักจากฟากฟ้า โดย วัตตรา

ลิขิตฟ้านำพา ต้นสัก ทอฝ้าย และ นำบุญ ให้มาพบกันอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ในสภาพวิญญาณที่ลอยละล่องไปมาโดยไม่รู้ชะตากรรม และเมื่อสวรรค์ประทานเมตตาให้กลับมายังโลกมนุษย์ พวกเขาทั้งสามก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 295 บาท)

ครูประณีตคิดนอกกรอบ โดย ลูแอนน์ จอห์นสัน แปล ดร.พิมพ์ใจ สุรินทรเสรี

ลูแอนน์ จอห์นสัน ได้ฉายภาพให้เห็นว่า การทำหน้าที่ของครูที่ดีนั้น มีรายละเอียดทั้งในด้านหลักคิด ทัศนคติ จิตวิทยา ตลอดจนรายละเอียดในทางปฏิบัติ โดยผู้อ่านสามารถเลือกแนวคิดในการปรับปรุงวิธีจัดการเรียน การสอน รวมถึงการทำงานอย่างเป็นระบบ (จัดพิมพ์และเผยแพร่...สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. โทร. 0-2619-1811)

25 ทำเลทอง ของขุมทรัพย์แห่งสุขภาพไทย บรรณาธิการ ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยรวบร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 25 จังหวัด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับทราบ และนำภูมิปัญญาเหล่านี้ ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ราคา 150 บาท)

เที่ยวเมืองทวาย Wandering in Dawei โดย สุภางค์ จันทวานิช สินชัย กระบวนแสง สุวัฒนา ธาดานิติ นฤมล ทับจุมพล

การนำเสนอเมืองทวาย จากแง่มุมต่างๆให้ท่านได้รับรู้เสมือนว่า ได้ข้ามเทือกเขาตะนาวศรี ที่ทอดยาวระหว่างไทยกับพม่า เพื่อไปดูอีกฟากหนึ่งของเทือกเขา ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ได้เห็นต้นมะม่วงหิมพานต์ยักษ์ใหญ่ อย่างที่ไม่มีในบ้านเรา ได้ชิมกุ้งล็อบสเตอร์ที่ใหญ่กว่า หรือได้รับรู้ว่าทวายเป็นจุดนัดพบครึ่งทาง ระหว่างอยุธยากับตองอู (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3269 ราคา 200 บาท)