​ภาพเหมือน โดย โรอัญดา

ใครกันแน่ที่เป็นภาพจริงที่เราเห็น และเป็นภาพเหมือน ที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ของเขาหรือเธอ ระหว่าง มายา วาริช และ เงาดาว ตัวละครทุกตัวซับซ้อน ซ่อนความจริง อย่างน่าติดตาม และมีเพียงประการเดียว ที่เราจะรู้ความจริงได้ นั่นคือพลิกอ่านนวนิยายของ 'โรอัญดา' เรื่องนี้กันเสีย (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 110 บาท)


​เงาใจ โดย ชูวงศ์ ฉายะจินดา

เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งต้องจำใจแต่งงานกับคู่รักน้องชายด้วยความจำเป็น เขาจึงเป็นเพียง 'เงาร่าง' ชายที่รักในสายตาของเธอเท่านั้น แต่ด้วยความใกล้ชิดก่อเกิดเป็นความผูกพัน เขาจึงกลายมาเป็น 'เงาใจ' ของเธอได้อย่างสนิทใจในที่สุด (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 300 บาท)


​เข็มทิศความสุข โดย ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง

ครูอ้อย-ฐิตินาถ ณ พัทลุง ผู้เขียนหนังสือ เข็มทิศชีวิต หนังสือธรรมะอ่านง่าย ผู้เป็นตำนานการเปลี่ยนชีวิต พลิกจากการรับมรดกหนี้ร้อยล้าน มาเป็นทรัพย์สินและชีวิตที่มั่นคง ได้เปิดตัวหนังสือเข็มทิศชีวิตเล่มล่าสุด "เข็มทิศความสุข" ซึ่งนำเสนอเทคนิคง่ายๆ ที่เหมือนเป็นการเปิดสวิตช์ความสุข ความสำเร็จ ให้เราดูแลตัวเองอย่างมีความสุขได้ เพียงแค่มีความคิดที่ดีและมีคุณภาพ (ราคา 195 บาท)


Positive Feeling มหัศจรรย์...ความรู้สึกบวก! โดย วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

ความรู้สึกบวกนั้น ดลบันดาลให้เปลี่ยนวิธีคิด นำไปสู่การพลิกวิถีแห่งการดำเนินชีวิต ได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยมีตัวอย่างของการสร้าง ความคิดและความรู้สึกบวก ที่ต่างกาลเทศะ และด้วยวิธีการที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยา การปรับมุมมอง ศาสนา และปรัชญา เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ตามที่ทุกคนปรารถนา จงใช้ "ความรู้สึก" นำพา และจงใช้เวลาพิสูจน์ "หัวใจ" (สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ราคา 215 บาท)


​เรียนรู้สู่อาเซียน บรรณาธิการ ธีระ นุชเปี่ยม

หนังสือ เรียนรู้สู่อาเซียน ได้รวบรวมบทความทางวิชาการที่ช่วยปูพื้นฐานและให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมา พัฒนาการ และบทบาทของอาเซียน ตลอดจนภาพรวมโดยย่อ ของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านภาษาของสถานศึกษา ในประเทศไทยทุกระดับชั้น ให้สามารถรองรับการเข้ามาของประชาคมอาเซียน (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดจำหน่าย...ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคา 280 บาท)