ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน

มุมหนังสือ

ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน พระราชนิพนธ์แปลประเภทนวนิยาย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน พระราชนิพนธ์แปลประเภทนวนิยาย ลำดับที่ 9 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด น้อมเผยแพร่พระอัฉริยภาพ ให้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนวนิยายของ "เถี่ยหนิง" นักเขียนหญิงในแวดวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัยใหม่ ผ่านสตรีชาวจีนที่ชีวิตใน "หูท่ง" ถนนสายหนึ่ง ในชุมชนย่านตรอกซอยดั้งเดิมในกรุงปักกิ่ง

"ไป๋ต้าสิ่ง" เป็นตัวละครหลัก ที่มีคุณธรรมเป็นเลิศ จิตใจงดงาม ซื่อสัตย์ ซึ่งยอมเสียเปรียบกับทุกคน เธอจึงต้องทนทุกข์กับตัวตนที่เธอเป็นอยู่ ความทุกข์อันสาหัสของไป๋ต้าสิ่งนั้น คือความผิดหวังในความรัก จากฝ่ายชายผู้ไม่จริงใจ ทิ้งเธอไปคนแล้วคนเล่า แต่เธอก็ยังคงตกหลุมรัก และรักอย่างหัวปักหัวปำ อย่างมิอาจจะช่วยตัวเองได้เลย เพราะไป๋ต้าสิ่งเห็นว่า ความรักเป็นสิ่งสูงส่ง และเป็นการให้และเสียสละอย่างไม่สิ้นสุด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งด้านอักษรศาสตร์ พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีน ที่ทรงคุณค่าหลายเรื่อง ล้วนเป็นประจักษ์พยานแห่งพระอัจริยภาพ ด้านการประพันธ์และการแปล โดยพระราชนิพนธ์แปลล่าสุดเรื่อง "ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน" เป็นพระราชนิพนธ์แปล จากพระวิริยภาพอีกเล่มหนึ่ง ที่ผู้อ่านได้ซึมทราบ ในอรรถรสความงามของภาษา และความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี อันสะท้อนค่านิยมและคุณธรรม ของโลกยุคเก่ากับโลกยุคใหม่ของจีน ที่ศรัทธาเชื่อมั่นต่อ "ความดีตลอดกาล" และ "ความรักตลอดกาล" ทั้งเป็น "สัจจะ" และ "มายา" ที่มนุษย์ทุกสมัย ต้องใคร่ครวญหรือเรียนรู้ ด้วยปัญญาไปตลอดกาล (สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ราคา 135 บาท)