พยากรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2557

หญิงไทยพยากรณ์ ฉ.922

วันอาทิตย์

เรื่องที่ลุ้นอยู่จะให้สมหวังควรสุขุมรอบคอบจึงจะได้ผล รวมทั้งเรื่องเสี่ยงหรือหวังพลิกล็อค อาจมีที่ชื่นชอบอะไรอยู่ หรือผู้ที่มีเรื่องเก่าจะสาง มีลูกหนี้ให้ทวงถาม หรือจะได้สิ่งของเครื่องใช้ ตัดสินใจหรือขยับขยายเปลี่ยนแปลง อีกทั้งคิดเดินทางหรือยุ่งเกี่ยวกับทางไกลจะให้สำเร็จราบรื่นต้องไม่ประมาท ใช้สีจำพวกชมพู แสด นวลๆเหลือง ขาว พร้อมกับจะให้ความสำคัญเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดด้วย ผ่านวันที่ 12 การเจรจาเป็นบวก ใช้สีจำพวกนวลๆเหลือง ขาว น้ำตาล ม่วง แดง แต่พอหลังวันที่ 15 ก็หมดสิทธิ์เริ่มเป็นทางลบอีก ถ้ายิ่งกว่านั้นอาจเสียหายได้ ใช้สีจำพวกแดง เขียว ฟ้า พร้อมทั้งเปลี่ยนสีหลักด้วย ถ้าคิดหารักเริ่มได้ในช่วงหลังนี่แหละ ชีวิตคู่สุขเช่นกัน

 

ผู้ที่เกิดวันจันทร์

เรื่องรอบๆตัวหรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ถ้าไม่พยายามพอก็อาจเป็นได้แค่ฝัน ลองเลือกใช้สีจำพวกนวลๆเหลือง ขาว น้ำตาล ม่วง แดง อาจจะช่วยให้ราบรื่นขึ้น ส่วนสีหลักให้ใช้จำพวกน้ำตาล ม่วง ฟ้า เขียว แต่อะไรที่ทำอยู่มีสิทธิ์ไม่ได้อย่างใจ อำนาจต่อรองยังมีไม่มากนัก สิ่งที่ต้องเสี่ยงหรือหวังพลิกล็อค อาจเป็นที่ชื่นชอบอะไรอยู่มีลุ้นสมหวัง ถ้ามีเรื่องเก่าที่ค้างคาหรือที่มีลูกหนี้ลองทวงถามอาจได้คืน ปักษ์นี้มีแนวโน้มจะได้สิ่งของเครื่องใช้ที่ถูกใจ ใช้สีจำพวกชมพู แสด นวลๆเหลือง ขาว แต่หลังวันที่ 12 ถ้าเจรจาอะไรต้องพยายามอาจได้ผล พอหลังวันที่ 15 เรื่องที่ลุ้นอยู่ต้องสุขุมรอบคอบไว้ให้มาก คนโสดคิดหารักสมหวังอย่างที่คิดไว้ ชีวิตคู่สุขเกินฝัน

 

ผู้ที่เกิดวันอังคาร

ถ้าตัดสินใจหรือขยับขยายเปลี่ยนแปลง อาจคิดเดินทางหรือยุ่งทางไกลก็ได้ผล ที่เสี่ยงหรือหวังพลิกล็อค อาจชื่นชอบอะไรอยู่ก็สมหวัง หรือผู้ที่มีเรื่องเก่าสางได้ รวมทั้งที่มีลูกหนี้ทวงถามอาจได้คืน ใช้สีจำพวกชมพู แสด นวลๆเหลือง ขาว รวมใช้เป็นสีหลักได้ ส่วนผู้ช่วยเหลือที่ลุ้นอยู่จะได้พบ อาจเป็นผู้เกี่ยวข้องก็ได้ หรือจำเป็นเจรจาเรื่องเงินก็สมหวัง หากต้องการใช้ก็สามารถหยิบยืมได้ ใช้สีจำพวกฟ้า ชมพู ริ้วลายต่างๆ เทา ลายดอก ลายจุด ดำ พอหลังวันที่ 12 มีการเจรจาเรื่องใหม่ๆได้ ผล หรือวุ่นกับบุตรหลานบริวารก็สมหวัง ใช้สีจำพวกนวลๆเหลือง ขาว น้ำตาล ม่วง แดง ผ่านวันที่ 15 เริ่มไม่มีอำนาจต่อรอง ถ้าคิดหารักมีทางสมหวัง ชีวิตคู่สุขอย่างที่คิดไว้

 

ผู้ที่เกิดวันพุธ

เรื่องที่เสี่ยงหรือหวังพลิกล็อค อาจเป็นที่กำลังชื่นชอบอยู่ก็สมหวัง หากมีเรื่องเก่าให้สะสางได้ ใครมีลูกหนี้ทวงถามอาจได้คืน พร้อมกับการตัดสินใจหรือขยับขยายเปลี่ยนแปลง อาจคิดเดินทางหรือยุ่งกับทางไกลก็ได้ผล ใช้สีจำพวกชมพู แสด นวลๆเหลือง ขาว ถ้าเจรจาอะไรก็สมหวัง พร้อมทั้งเรื่องเงินด้วย หรือไปพบปะสังสรรค์ ยุ่งเรื่องบันเทิงก็ได้ผล ใช้สีจำพวกฟ้า ชมพู ริ้วลายต่างๆ เทา ลายดอก ลายจุด ดำ ผ่านวันที่ 12 เจรจาสมหวัง มีอำนาจต่อรอง ใช้สีจำพวกนวลๆเหลือง ขาว น้ำตาล ม่วง แดง รวมใช้เป็นสีหลักได้ พอหลังวันที่ 15 เรื่องรอบๆตัวหรือทรัพย์สิน ผลประ โยชน์เป็นบวก ใช้สีจำพวกแดง เขียว ฟ้า ถ้าคิดหารักต้องก่อนช่วงแรก ชีวิตคู่สุขเช่นกัน

 

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ถ้ายุ่งเรื่องใหม่ๆสมหวัง หรือวุ่นกับบุตรหลานบริวารก็ได้ผล อาจนำเรื่องเก่ามาสางได้ หรือที่มีลูกหนี้ให้ลองทวงถาม เรื่องที่ต้องเสี่ยงหรือหวังพลิกล็อค หรือที่ชื่นชอบอะไรอยู่ก็สมหวัง อาจได้สิ่งของเครื่องใช้ที่ถูกใจ ใช้สีจำพวกชมพู แสด นวลๆเหลือง ขาว หลังวันที่ 12 ถ้ากำลังลุ้นเรื่องอะไรอยู่ก็สมหวัง และเริ่มเจรจาเรื่องที่สนใจอยู่มีทางได้ผล แล้วมีอำนาจต่อรองด้วย รวมทั้งมีผู้ช่วยเหลือที่ดีและจริงใจด้วย ใช้สีจำพวกนวลๆเหลือง ขาว น้ำตาล ม่วง แดง พอหลังวันที่ 15 ถ้าเจรจาเรื่องงานสมหวังอย่างไม่ต้องลุ้น แล้วยังมีอำนาจที่จะต่อรองกันได้เต็มที่ ใช้สีจำพวกแดง เขียว ฟ้า รวมใช้เป็นสีหลักได้ ถ้าคิดหารักอาจไม่ได้อย่างใจ ชีวิตคู่มีเรื่องให้เกิดทุกข์ใจ

 

ผู้ที่เกิดวันศุกร์

เรื่องรอบๆตัวหรือทรัพย์สิน อาจเป็นผลประโยชน์เป็นบวก รวมถึงที่เกี่ยวกับงานก็ได้ จะยุ่งเรื่องเงินก็สมหวัง ผู้ที่มีเรื่องเก่าสางได้ หรือมีลูกหนี้ทวงถามอาจได้คืน ที่เสี่ยงหรือหวังพลิกล็อค อาจชื่นชอบอยู่ก็สมหวัง หรือตัดสินใจขยับขยายเปลี่ยนแปลง หรือคิดเดินทางอาจยุ่งทางไกลก็ได้ผล ใช้สีจำพวกชมพู แสด นวลๆเหลือง ขาว ส่วนเงินยังดีเหมือนเดิม ใช้สีจำพวกฟ้า ชมพู ริ้วลายต่างๆ เทา ลายดอก ลายจุด ดำ รวมใช้เป็นสีหลักได้ ผ่านวันที่ 12 เจรจาอะไรก็ได้ผล แล้วมีอำนาจต่อรอง หรือไปยุ่งกับราชการก็ได้ ใช้สีจำพวกนวลๆเหลือง ขาว น้ำตาล ม่วง แดง พอหลังวันที่ 15 จะให้ความสำคัญกับเพื่อนหรือผู้คุ้นเคย ถ้าคิดหารักมีโอกาสพบ ชีวิตคู่สุขอย่างมีสีสัน

 

ผู้ที่เกิดวันเสาร์

เรื่องใหม่ๆได้ผลอย่างที่คิด หรือวุ่นกับบุตรหลานบริวารก็อยู่ในเกณฑ์ดี ใช้สีจำพวกนวลๆเหลือง ขาว น้ำตาล ม่วง แดง การเสี่ยงหรือหวังพลิกล็อคก็ได้ผล สิ่งที่ชื่นชอบเรื่องอะไรอยู่ก็สมหวัง รวมทั้งผู้ที่มีลูกหนี้ทวงถามอาจได้คืน หรือได้สิ่งของเครื่องใช้ที่ถูกใจ ถ้ามีการตัดสินใจหรือขยับขยายเปลี่ยนแปลงเป็นบวก อาจคิดเดินทางหรือยุ่งทางไกลก็ได้ผล เรื่องทั้งหมดนี้อาจเกี่ยวกับญาติพี่น้องด้วยก็ได้ ใช้สีจำพวกชมพู แสด นวลๆเหลือง ขาว รวมใช้เป็นสีหลักได้ พอหลังวันที่ 12 เจรจาอะไรได้ผลตามคาด แล้วยังมีอำนาจต่อรองด้วย พอหลังวันที่ 15 ระวังมีปัญหาเกิดขึ้น จึงไม่ควรใช้อำนาจพร่ำเพรื่อเกินไป ถ้าคิดหารักมีโอกาสพบอย่างที่คิดไว้ ชีวิตคู่สุขสมหวัง